Ontbrekende schakel

Engels: Missing link.
De term is in de negentiende eeuw geïntroduceerd voor nog onbekende levensvormen die, evolutionair gezien, liggen tussen oudere en nieuwere vormen die wel bekend zijn. Ze vertonen kenmerken van zowel de oudere als de nieuwere levensvormen.
Tegenwoordig gebruiken wetenschappers liever de uitdrukking overgangsvorm; de term ‘missing link’ of ‘ontbrekende schakel’ behoort thans tot de woordenschat van de populaire cultuur. De reden is dat evolutie meestal geleidelijk verloopt en dat er dan geen sprake is van één enkele (of een paar) ‘schakels’, maar dat het er talloze zijn. Strikt genomen is ieder organisme, mits het zich voortplant, een ‘evolutionaire schakel’
Voor een historische terugblik:
http://www.visualthesaurus.com/cm/wordroutes/1871/