Overgangsfossiel

Een specifiek fossiel of groep gelijkaardige fossielen die een of meer gelijkaardige soorten, genera of families representeren die een oudere groep organismen verbinden met een jongere groep. Vaak bevatten dergelijke fossielen een combinatie van oudere, ancestrale kenmerken met kenmerken van meer recente soorten. Zo zijn er een reeks overgansfossielen gevonden die aantonen hoe de hedendaagse volledig aan het water aangepaste walvissen afstamden van volledig aan het land aangepaste soorten.