UGent

Agenda

September 2011

24/9/2011: Amarant cursus Ontstaan en evolutie van de mens

Het proces van menswording of hoe we menselijk werden
Sinds Charles Darwin in 1859 zijn evolutietheorie publiceerde is de mens een organisme dat zoals alle andere in de loop van miljarden jaren evolutie ontstond uit één enkele oerlevensvorm. De speciale positie, als tussenschakel tussen God en het dierenrijk, die de mens in het pre-evolutionaire wereldbeeld genoot, werd hierdoor teniet gedaan. Maar hoewel de mens heel wat gemeenschappelijk heeft met de dieren, blijft hij toch een buitenbeentje: zijn grote brein en taal onderscheiden hem van zijn meest nabije verwanten, de mensapen. In deze lezingen behandelen we de evolutie van de mens, wie onze voorouders waren en hoe de huidige mens evolueerde uit de primaten en de zoogdieren. We bekijken o.a. hoe in de loop van de 20ste eeuw de zoektocht naar menselijke fossielen de puzzel van onze afstamming vorm gaf. Verder zoomen we in op wat het DNA leert over onze origine, hoe de mens en zijn voorouders zich in de loop van de evolutie over de wereld verspreidden en welke de huidige ideeën zijn betreffende het ontstaan van de taal en de evolutie van het brein.

Docente: Lutgart Vanlerberghe
Locatie: Aalst, Cultuurcentrum De Werf, Molenstraat 51
Tijd: 4 zaterdagvoormiddagen van 10:00 tot 12:30 uur - 24/9/2011 - 1/10/2011 - 8/10/2011 - 22/10/2011

Prijzen: 49,00 euro, 47,00 euro (-26/+60), 42,00 euro (leden)

Info & inschrijvingen
www.amarant.be
070/233 048

Meer informatie externe link
Oktober 2011

01/10/2011: Amarant cursus Ontstaan en evolutie van de mens

Het proces van menswording of hoe we menselijk werden
Sinds Charles Darwin in 1859 zijn evolutietheorie publiceerde is de mens een organisme dat zoals alle andere in de loop van miljarden jaren evolutie ontstond uit één enkele oerlevensvorm. De speciale positie, als tussenschakel tussen God en het dierenrijk, die de mens in het pre-evolutionaire wereldbeeld genoot, werd hierdoor teniet gedaan. Maar hoewel de mens heel wat gemeenschappelijk heeft met de dieren, blijft hij toch een buitenbeentje: zijn grote brein en taal onderscheiden hem van zijn meest nabije verwanten, de mensapen. In deze lezingen behandelen we de evolutie van de mens, wie onze voorouders waren en hoe de huidige mens evolueerde uit de primaten en de zoogdieren. We bekijken o.a. hoe in de loop van de 20ste eeuw de zoektocht naar menselijke fossielen de puzzel van onze afstamming vorm gaf. Verder zoomen we in op wat het DNA leert over onze origine, hoe de mens en zijn voorouders zich in de loop van de evolutie over de wereld verspreidden en welke de huidige ideeën zijn betreffende het ontstaan van de taal en de evolutie van het brein.

Docente: Lutgart Vanlerberghe
Locatie: Aalst, Cultuurcentrum De Werf, Molenstraat 51
Tijd: 4 zaterdagvoormiddagen van 10:00 tot 12:30 uur - 24/9/2011 - 1/10/2011 - 8/10/2011 - 22/10/2011

Prijzen: 49,00 euro, 47,00 euro (-26/+60), 42,00 euro (leden)

Info & inschrijvingen
www.amarant.be
070/233 048

Meer informatie externe link

08/10/2011: Amarant cursus Ontstaan en evolutie van de mens

Het proces van menswording of hoe we menselijk werden
Sinds Charles Darwin in 1859 zijn evolutietheorie publiceerde is de mens een organisme dat zoals alle andere in de loop van miljarden jaren evolutie ontstond uit één enkele oerlevensvorm. De speciale positie, als tussenschakel tussen God en het dierenrijk, die de mens in het pre-evolutionaire wereldbeeld genoot, werd hierdoor teniet gedaan. Maar hoewel de mens heel wat gemeenschappelijk heeft met de dieren, blijft hij toch een buitenbeentje: zijn grote brein en taal onderscheiden hem van zijn meest nabije verwanten, de mensapen. In deze lezingen behandelen we de evolutie van de mens, wie onze voorouders waren en hoe de huidige mens evolueerde uit de primaten en de zoogdieren. We bekijken o.a. hoe in de loop van de 20ste eeuw de zoektocht naar menselijke fossielen de puzzel van onze afstamming vorm gaf. Verder zoomen we in op wat het DNA leert over onze origine, hoe de mens en zijn voorouders zich in de loop van de evolutie over de wereld verspreidden en welke de huidige ideeën zijn betreffende het ontstaan van de taal en de evolutie van het brein.

Docente: Lutgart Vanlerberghe
Locatie: Aalst, Cultuurcentrum De Werf, Molenstraat 51
Tijd: 4 zaterdagvoormiddagen van 10:00 tot 12:30 uur - 24/9/2011 - 1/10/2011 - 8/10/2011 - 22/10/2011

Prijzen: 49,00 euro, 47,00 euro (-26/+60), 42,00 euro (leden)

Info & inschrijvingen
www.amarant.be
070/233 048

Meer informatie externe link

18/10/2011: Sterrenkundige argumenten tegen het creationisme

Kunnen we de 13,7 miljard jaar geschiedenis van de kosmos, beginnend bij de Big Bang en evoluerend tot het geheel van sterrenstelsels, omgeven door donkere materie en uitdijend ten gevolge van een soort anti-zwaartekracht, interpreteren als het bedenksel van een intelligente ontwerper? Vooral op het vlak van de biologie stelt het zogenaamde creationisme zich steeds militanter op, maar niet alleen de aanhangers van de evolutietheorie gaan daarbij terecht fundamentele bezwaren formuleren, ook wetenschappers uit andere onderzoeksdomeinen kunnen zich geenszins verzoenen met dergelijke vorm van onwetenschappelijk denken. Zo kunnen vanuit de sterrenkunde een aantal argumenten naar voren gebracht worden om het idee van intelligent design vierkant tegen te spreken. Prof. Walter Van Rensbergen is hoofd van de Vakgroep Theoretische Astrofysica van de Vrije Universiteit Brussel.

Lezing prof. Walter Van Rensbergen (VUB)

Dinsdag 18 oktober 2011, 19.30 uur
Masereelhuis, Filips van Arteveldestraat 35, 9000 Gent
Prijs: masereelfondsleden 3 euro, niet-leden 5 euro
Graag een seintje: gent[at]masereelfonds.be of 09/225 38 53

Meer informatie externe link

22/10/2011: Amarant cursus Ontstaan en evolutie van de mens

Het proces van menswording of hoe we menselijk werden
Sinds Charles Darwin in 1859 zijn evolutietheorie publiceerde is de mens een organisme dat zoals alle andere in de loop van miljarden jaren evolutie ontstond uit één enkele oerlevensvorm. De speciale positie, als tussenschakel tussen God en het dierenrijk, die de mens in het pre-evolutionaire wereldbeeld genoot, werd hierdoor teniet gedaan. Maar hoewel de mens heel wat gemeenschappelijk heeft met de dieren, blijft hij toch een buitenbeentje: zijn grote brein en taal onderscheiden hem van zijn meest nabije verwanten, de mensapen. In deze lezingen behandelen we de evolutie van de mens, wie onze voorouders waren en hoe de huidige mens evolueerde uit de primaten en de zoogdieren. We bekijken o.a. hoe in de loop van de 20ste eeuw de zoektocht naar menselijke fossielen de puzzel van onze afstamming vorm gaf. Verder zoomen we in op wat het DNA leert over onze origine, hoe de mens en zijn voorouders zich in de loop van de evolutie over de wereld verspreidden en welke de huidige ideeën zijn betreffende het ontstaan van de taal en de evolutie van het brein.

Docente: Lutgart Vanlerberghe
Locatie: Aalst, Cultuurcentrum De Werf, Molenstraat 51
Tijd: 4 zaterdagvoormiddagen van 10:00 tot 12:30 uur - 24/9/2011 - 1/10/2011 - 8/10/2011 - 22/10/2011

Prijzen: 49,00 euro, 47,00 euro (-26/+60), 42,00 euro (leden)

Info & inschrijvingen
www.amarant.be
070/233 048

Meer informatie externe link
November 2011

19/11/2011: Lezingen over het creationisme door Numbers en Hameed

Waar: Zebrastraat, Gent
Wanneer: zaterdag 19 november om 19h30
Vaak beschouwen mensen het creationisme als een bizar, Amerikaans fenomeen. Maar ook buiten de landsgrenzen van de Verenigde Staten zijn creationisten vaak actief: van Canada tot Korea, van Nederland tot Australië, over de gehele wereld steken creationistische organisaties de kop op, met soms kwalijke gevolgen voor het wetenschappelijk onderwijs.
In 2007 vond de Europese Raad het dringend tijd een resolutie uit te vaardigen waarin ze waarschuwde voor de gevaren van het creationisme voor het onderwijs en de democratie. Maar, in het werkdocument dat aan de resolutie vooraf ging, stonden niet enkel incidenten die verband hielden met christelijk creationisme. In verschillende Europese landen, waaronder België, lieten ook Islamitische creationisten van zich horen.
Deze avond willen we aandacht besteden aan zowel de globalisering van het creationisme als aan de verspreiding van het Islamitisch creationisme in Europa. Daartoe hebben we twee bijzondere gasten uitgenodigd:
Ronald Numbers, Hilldale Professor of History of Science and Medecine and of Religious Studies aan de universiteit van Wisconsin en auteur van het standaardwerk over de geschiedenis van het creationisme, The Creationists. From Scientific Creationism to Intelligent Design
Salman Hameed, Professor of Integrated Science and Humanities aan Hampshire College in Massachusetts, waar hij les geeft over de geschiedenis van wetenschap en religie en over wetenschap in de Islamwereld. Momenteel bestudeert Salman Hameed de opkomst van het creationisme in de Islamitische wereld en de manieren waarop moslims de relatie tussen wetenschap en religie benaderen. De avond zal in goede banen worden geleid door Johan Braeckman, professor in de Wijsbegeerte aan de Universiteit Gent.
De inkom is gratis. Allen van harte welkom!
Georganiseerd door de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen, Universiteit Gent, met de vriendelijke steun van de Zebrastraat en het Fonds Lucien De Coninck.
Voor meer info, e-mail naar Stefaan Blancke: stefaan.blancke[at]ugent[dot]be

28/11/2011: Lezing door Joshua Tybur, The Evolution of Disgust

's Avonds om 17u30, Auditorium A, Blandijnberg 2, Universiteit Gent. Deze lezing is gratis en vrij toegankelijk.

Disgust is commonly viewed as an adaptation for neutralizing infectious disease threats. However, a number of disgust elicitors have no clear connection to infectious disease, including some sexual behaviors (e.g., large age differences between partners; incest), and some moralized violations (e.g., embezzling money from charities). Several theories have been proposed to account for how and why disgust operates so broadly. Here, I propose that “disgust” constitutes three distinct domains that are functionally specialized for neutralizing threats posed by pathogens, costly sexual behaviors, and cooperative interactions. I argue that a nuanced understanding of the evolutionary psychology of disgust can offer fruitful insights into multiple research areas, including how humans navigate the mating market, how people avoid poor social exchange partners and advertise themselves as valuable partners, and how to measure and interpret psychological aspects of pathogen avoidance.

Januari 2012

12/1/2012: Webcast lezing Richard Dawkins door Rijksuniversiteit Groningen

Op donderdag 12 januari 2012 organiseert Rijksuniversiteit Groningen (NL) een webcast van een lezing door evolutiebioloog en auteur Richard Dawkins met als thema: 'Darwin's Five Bridges'.
De lezing vindt plaats naar aanleiding van de officiële opening van de Linnaeusborg in Groningen op 13 januari. Dit nieuwe gebouw huisvest sinds 2011 het Centre for Biology and Life Sciences. De Rijksuniversiteit Groningen behoort als hechte partner van UGent tot het U4 netwerk. U4 is het strategisch samenwerkingsverband tussen de Universiteit Gent, de Georg-August Universität Göttingen, Uppsala Universitet en de Rijksuniversiteit Groningen. Dit preferentieel partnerschap omvat gezamenlijke Europese en internationale projecten en gezamenlijke initiatieven in onderzoek en onderwijs. Daartoe behoort ook het virtueel openstellen van colleges en lezingen.
Groningen maakt de lezing beschikbaar voor de partneruniversiteiten van het U4 netwerk via live-streaming voor publiek.

Waar en wanneer?
De lezing wordt via live-streaming uitgezonden in Auditorium C van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (Blandijnberg 2). De lezing start om 20u.

Meer informatie externe link

26/1/2012: Charles Darwin - De mens in het evolutionaire wereldbeeld

Charles Darwin werd 200 jaar geleden geboren en publiceerde 150 jaar geleden On the Origin of Species. Dit werk betekende een revolutie in de biologie en tevens een omwenteling in het wereldbeeld. Sinds Darwin behoort de hiërarchisch gestructureerde, statische wereld tot het verleden. De wereld na Darwin is dynamisch, voortdurend veranderend en de mens is een organisme tussen de vele andere. De evolutietheorie beantwoordt de vraag: ‘Wat is de mens en waar komt hij vandaan?’. Dit beïnvloedt ons denken meer dan welke andere wetenschappelijke ontdekking ook.
Hoe dacht men over mens en natuur voor Darwin? Hoe kwam Darwin tot het principe van natuurlijke selectie? Wat houdt dit in, welke argumentatie en bewijzen zijn er, en wat is de rol van toeval in de evolutie? Waarom is er - ondanks overweldigend bewijs - tegenstand tegen de evolutietheorie? Wat is intelligent design en hoe kunnen ethiek en religie gepositioneerd worden in een Darwinistisch wereldbeeld? Deze en andere vragen worden grondig belicht.

Docente: Lutgart Vanlerberghe

Gent, Geuzenhuis, Kantienberg 9
4 donderdagnamiddagen van 14:00 tot 16:30 uur - 26/1/2012 - 2/2/2012 - 9/2/2012 - 16/2/2012

CURSUSGELD:
49,00 euro • 47,00 euro (-26/+60) • 42,00 euro (leden)

Meer informatie externe link
Februari 2012

02/2/2012: Charles Darwin - De mens in het evolutionaire wereldbeeld

Charles Darwin werd 200 jaar geleden geboren en publiceerde 150 jaar geleden On the Origin of Species. Dit werk betekende een revolutie in de biologie en tevens een omwenteling in het wereldbeeld. Sinds Darwin behoort de hiërarchisch gestructureerde, statische wereld tot het verleden. De wereld na Darwin is dynamisch, voortdurend veranderend en de mens is een organisme tussen de vele andere. De evolutietheorie beantwoordt de vraag: ‘Wat is de mens en waar komt hij vandaan?’. Dit beïnvloedt ons denken meer dan welke andere wetenschappelijke ontdekking ook. Hoe dacht men over mens en natuur voor Darwin? Hoe kwam Darwin tot het principe van natuurlijke selectie? Wat houdt dit in, welke argumentatie en bewijzen zijn er, en wat is de rol van toeval in de evolutie? Waarom is er - ondanks overweldigend bewijs - tegenstand tegen de evolutietheorie? Wat is intelligent design en hoe kunnen ethiek en religie gepositioneerd worden in een Darwinistisch wereldbeeld? Deze en andere vragen worden grondig belicht.
 
Docente: Lutgart Vanlerberghe
 
Gent, Geuzenhuis, Kantienberg 9
4 donderdagnamiddagen van 14:00 tot 16:30 uur - 26/1/2012 - 2/2/2012 - 9/2/2012 - 16/2/2012
 
CURSUSGELD
:
49,00 euro • 47,00 euro (-26/+60) • 42,00 euro (leden)

Meer informatie externe link

09/2/2012: Charles Darwin - De mens in het evolutionaire wereldbeeld

Charles Darwin werd 200 jaar geleden geboren en publiceerde 150 jaar geleden On the Origin of Species. Dit werk betekende een revolutie in de biologie en tevens een omwenteling in het wereldbeeld. Sinds Darwin behoort de hiërarchisch gestructureerde, statische wereld tot het verleden. De wereld na Darwin is dynamisch, voortdurend veranderend en de mens is een organisme tussen de vele andere. De evolutietheorie beantwoordt de vraag: ‘Wat is de mens en waar komt hij vandaan?’. Dit beïnvloedt ons denken meer dan welke andere wetenschappelijke ontdekking ook. Hoe dacht men over mens en natuur voor Darwin? Hoe kwam Darwin tot het principe van natuurlijke selectie? Wat houdt dit in, welke argumentatie en bewijzen zijn er, en wat is de rol van toeval in de evolutie? Waarom is er - ondanks overweldigend bewijs - tegenstand tegen de evolutietheorie? Wat is intelligent design en hoe kunnen ethiek en religie gepositioneerd worden in een Darwinistisch wereldbeeld? Deze en andere vragen worden grondig belicht.
 
Docente: Lutgart Vanlerberghe
 
Gent, Geuzenhuis, Kantienberg 9
4 donderdagnamiddagen van 14:00 tot 16:30 uur - 26/1/2012 - 2/2/2012 - 9/2/2012 - 16/2/2012
 
CURSUSGELD: 49,00 euro • 47,00 euro (-26/+60) • 42,00 euro (leden)

Meer informatie externe link

11/2/2012: God is een overbodige hypothese -- Het filosofisch denken van Copernicus tot Intelligent Design

Creationisten beweren dat God de soorten onveranderlijk heeft geschapen. Deze schepping gebeurde zoals het in de bijbel staat beschreven. Bij een letterlijke lezing van het scheppingsverhaal is de aarde een dikke zesduizend jaar oud. Religieuze fundamentalisten kregen zelfs een stok tussen de deur in het Amerikaanse onderwijs tot ze in de jaren tachtig teruggefloten werden door de rechter. Biologieboeken met verwijzing naar creationisme werden verboden. Sindsdien werd de fakkel overgenomen door Intelligent Design, de ‘wetenschappelijke’ variant van creationisme. Ze voeren niet het hoge woord in kerken maar richten zich tot de academische wereld. Professoren in de biochemie en neurologie willen het bestaan van een intelligent, scheppend wezen bewijzen als oorzaak van de keten van bestaan. Diametraal daartegenover staat het Darwinisme. Darwins belangrijkste inzicht, dat de biodiversiteit het resultaat is van evolutie, is nog altijd de basis van de biologie. Soorten ontstaan toevallig en blijven bestaan omdat ze in hun omgeving kunnen overleven en zich reproduceren.

In deze cursus onderzoeken we aan welke criteria wetenschap moet voldoen opdat sprake kan zijn van geldige uitspraken. We beginnen onze studie bij de peetvaders van de wetenschap, waarvan Thales van Milete de belangrijkste figuur was. Tijdgenoten én creationisten Plato en Aristoteles plaatsten de goden terug op de eerste plaats. In de Nieuwe Tijd ontstond de moderne wetenschap uit de constellatie van godsdienst, filosofie en wetenschap. Het speelveld van God wordt naarmate de wetenschap evolueert, kleiner en kleiner totdat er geen plaats meer is voor god. Of toch? Staat er ons een revival van god te wachten in het wetenschappelijk onderzoek?

Docent: Stefan Joosten

CURSUSLOCATIE:
Brugge, Hof van Watervliet, Oude Burg 27
6 zaterdagvoormiddagen van 10:00 tot 12:30 uur - 11/2/2012 - 18/2/2012 - 3/3/2012 - 10/3/2012 - 17/3/2012 - 24/3/2012

CURSUSGELD: 73,00 euro • 70,00 euro (-26/+60) • 62,50 euro (leden)
INFO & INSCHRIJVINGEN
www.amarant.be • 070/233 048

Meer informatie externe link

16/2/2012: Charles Darwin - De mens in het evolutionaire wereldbeeld

Charles Darwin werd 200 jaar geleden geboren en publiceerde 150 jaar geleden On the Origin of Species. Dit werk betekende een revolutie in de biologie en tevens een omwenteling in het wereldbeeld. Sinds Darwin behoort de hiërarchisch gestructureerde, statische wereld tot het verleden. De wereld na Darwin is dynamisch, voortdurend veranderend en de mens is een organisme tussen de vele andere. De evolutietheorie beantwoordt de vraag: ‘Wat is de mens en waar komt hij vandaan?’. Dit beïnvloedt ons denken meer dan welke andere wetenschappelijke ontdekking ook. Hoe dacht men over mens en natuur voor Darwin? Hoe kwam Darwin tot het principe van natuurlijke selectie? Wat houdt dit in, welke argumentatie en bewijzen zijn er, en wat is de rol van toeval in de evolutie? Waarom is er - ondanks overweldigend bewijs - tegenstand tegen de evolutietheorie? Wat is intelligent design en hoe kunnen ethiek en religie gepositioneerd worden in een Darwinistisch wereldbeeld? Deze en andere vragen worden grondig belicht.
 
Docente: Lutgart Vanlerberghe
 
Gent, Geuzenhuis, Kantienberg 9
4 donderdagnamiddagen van 14:00 tot 16:30 uur - 26/1/2012 - 2/2/2012 - 9/2/2012 - 16/2/2012
 
CURSUSGELD: 49,00 euro • 47,00 euro (-26/+60) • 42,00 euro (leden)

Meer informatie externe link

18/2/2012: God is een overbodige hypothese -- Het filosofisch denken van Copernicus tot Intelligent Design

Creationisten beweren dat God de soorten onveranderlijk heeft geschapen. Deze schepping gebeurde zoals het in de bijbel staat beschreven. Bij een letterlijke lezing van het scheppingsverhaal is de aarde een dikke zesduizend jaar oud. Religieuze fundamentalisten kregen zelfs een stok tussen de deur in het Amerikaanse onderwijs tot ze in de jaren tachtig teruggefloten werden door de rechter. Biologieboeken met verwijzing naar creationisme werden verboden. Sindsdien werd de fakkel overgenomen door Intelligent Design, de ‘wetenschappelijke’ variant van creationisme. Ze voeren niet het hoge woord in kerken maar richten zich tot de academische wereld. Professoren in de biochemie en neurologie willen het bestaan van een intelligent, scheppend wezen bewijzen als oorzaak van de keten van bestaan. Diametraal daartegenover staat het Darwinisme. Darwins belangrijkste inzicht, dat de biodiversiteit het resultaat is van evolutie, is nog altijd de basis van de biologie. Soorten ontstaan toevallig en blijven bestaan omdat ze in hun omgeving kunnen overleven en zich reproduceren.

In deze cursus onderzoeken we aan welke criteria wetenschap moet voldoen opdat sprake kan zijn van geldige uitspraken. We beginnen onze studie bij de peetvaders van de wetenschap, waarvan Thales van Milete de belangrijkste figuur was. Tijdgenoten én creationisten Plato en Aristoteles plaatsten de goden terug op de eerste plaats. In de Nieuwe Tijd ontstond de moderne wetenschap uit de constellatie van godsdienst, filosofie en wetenschap. Het speelveld van God wordt naarmate de wetenschap evolueert, kleiner en kleiner totdat er geen plaats meer is voor god. Of toch? Staat er ons een revival van god te wachten in het wetenschappelijk onderzoek?

Docent: Stefan Joosten

CURSUSLOCATIE:
Brugge, Hof van Watervliet, Oude Burg 27
6 zaterdagvoormiddagen van 10:00 tot 12:30 uur - 11/2/2012 - 18/2/2012 - 3/3/2012 - 10/3/2012 - 17/3/2012 - 24/3/2012

CURSUSGELD: 73,00 euro • 70,00 euro (-26/+60) • 62,50 euro (leden)
INFO & INSCHRIJVINGEN
www.amarant.be • 070/233 048

Meer informatie externe link

23/2/2012: Live webcast discussie Richard Dawkins, Anglicaanse aartsbisschop en Sir Anthony Kenny

Op 23 februari 2012 treden Richard Dawkins, Sir Anthony Kenny en de aartsbisschop van Canterbury, Rowan Williams in dialoog. Het onderwerp is The Nature of Human Beings and the Question of their Ultimate Origin. Dit evenement, dat plaatsheeft in Oxford, was vrijwel onmiddellijk uitverkocht. Daarom hebben de organisatoren besloten het debat live uit te zenden. Dit zal gebeuren op donderdag 23 februari, 2012, vanaf 3.50 PM GMT, dus 4.50 in België en Nederland, op de volgende website: wwww.originsofnature.com, zie aldaar "webcast." Het debat zal duren tot ongeveer 5:30 GMT (6:30 Belgische en Nederlandse tijd).

Meer informatie externe link
Maart 2012

03/3/2012: God is een overbodige hypothese Het filosofisch denken van Copernicus tot Intelligent Design

Creationisten beweren dat God de soorten onveranderlijk heeft geschapen. Deze schepping gebeurde zoals het in de bijbel staat beschreven. Bij een letterlijke lezing van het scheppingsverhaal is de aarde een dikke zesduizend jaar oud. Religieuze fundamentalisten kregen zelfs een stok tussen de deur in het Amerikaanse onderwijs tot ze in de jaren tachtig teruggefloten werden door de rechter. Biologieboeken met verwijzing naar creationisme werden verboden. Sindsdien werd de fakkel overgenomen door Intelligent Design, de ‘wetenschappelijke’ variant van creationisme. Ze voeren niet het hoge woord in kerken maar richten zich tot de academische wereld. Professoren in de biochemie en neurologie willen het bestaan van een intelligent, scheppend wezen bewijzen als oorzaak van de keten van bestaan. Diametraal daartegenover staat het Darwinisme. Darwins belangrijkste inzicht, dat de biodiversiteit het resultaat is van evolutie, is nog altijd de basis van de biologie. Soorten ontstaan toevallig en blijven bestaan omdat ze in hun omgeving kunnen overleven en zich reproduceren.

In deze cursus onderzoeken we aan welke criteria wetenschap moet voldoen opdat sprake kan zijn van geldige uitspraken. We beginnen onze studie bij de peetvaders van de wetenschap, waarvan Thales van Milete de belangrijkste figuur was. Tijdgenoten én creationisten Plato en Aristoteles plaatsten de goden terug op de eerste plaats. In de Nieuwe Tijd ontstond de moderne wetenschap uit de constellatie van godsdienst, filosofie en wetenschap. Het speelveld van God wordt naarmate de wetenschap evolueert, kleiner en kleiner totdat er geen plaats meer is voor god. Of toch? Staat er ons een revival van god te wachten in het wetenschappelijk onderzoek?

Docent: Stefan Joosten

CURSUSLOCATIE:
Brugge, Hof van Watervliet, Oude Burg 27
6 zaterdagvoormiddagen van 10:00 tot 12:30 uur - 11/2/2012 - 18/2/2012 - 3/3/2012 - 10/3/2012 - 17/3/2012 - 24/3/2012

CURSUSGELD: 73,00 euro • 70,00 euro (-26/+60) • 62,50 euro (leden)
INFO & INSCHRIJVINGEN
www.amarant.be • 070/233 048

Meer informatie externe link

10/3/2012: God is een overbodige hypothese -- Het filosofisch denken van Copernicus tot Intelligent Design

Creationisten beweren dat God de soorten onveranderlijk heeft geschapen. Deze schepping gebeurde zoals het in de bijbel staat beschreven. Bij een letterlijke lezing van het scheppingsverhaal is de aarde een dikke zesduizend jaar oud. Religieuze fundamentalisten kregen zelfs een stok tussen de deur in het Amerikaanse onderwijs tot ze in de jaren tachtig teruggefloten werden door de rechter. Biologieboeken met verwijzing naar creationisme werden verboden. Sindsdien werd de fakkel overgenomen door Intelligent Design, de ‘wetenschappelijke’ variant van creationisme. Ze voeren niet het hoge woord in kerken maar richten zich tot de academische wereld. Professoren in de biochemie en neurologie willen het bestaan van een intelligent, scheppend wezen bewijzen als oorzaak van de keten van bestaan. Diametraal daartegenover staat het Darwinisme. Darwins belangrijkste inzicht, dat de biodiversiteit het resultaat is van evolutie, is nog altijd de basis van de biologie. Soorten ontstaan toevallig en blijven bestaan omdat ze in hun omgeving kunnen overleven en zich reproduceren.
 
In deze cursus onderzoeken we aan welke criteria wetenschap moet voldoen opdat sprake kan zijn van geldige uitspraken. We beginnen onze studie bij de peetvaders van de wetenschap, waarvan Thales van Milete de belangrijkste figuur was. Tijdgenoten én creationisten Plato en Aristoteles plaatsten de goden terug op de eerste plaats. In de Nieuwe Tijd ontstond de moderne wetenschap uit de constellatie van godsdienst, filosofie en wetenschap. Het speelveld van God wordt naarmate de wetenschap evolueert, kleiner en kleiner totdat er geen plaats meer is voor god. Of toch? Staat er ons een revival van god te wachten in het wetenschappelijk onderzoek?
 
Docent: Stefan Joosten
 
CURSUSLOCATIE:
Brugge, Hof van Watervliet, Oude Burg 27
6 zaterdagvoormiddagen van 10:00 tot 12:30 uur - 11/2/2012 - 18/2/2012 - 3/3/2012 - 10/3/2012 - 17/3/2012 - 24/3/2012
 
CURSUSGELD: 73,00 euro • 70,00 euro (-26/+60) • 62,50 euro (leden)
INFO & INSCHRIJVINGEN
www.amarant.be • 070/233 048

Meer informatie externe link

17/3/2012: God is een overbodige hypothese -- Het filosofisch denken van Copernicus tot Intelligent Design

Creationisten beweren dat God de soorten onveranderlijk heeft geschapen. Deze schepping gebeurde zoals het in de bijbel staat beschreven. Bij een letterlijke lezing van het scheppingsverhaal is de aarde een dikke zesduizend jaar oud. Religieuze fundamentalisten kregen zelfs een stok tussen de deur in het Amerikaanse onderwijs tot ze in de jaren tachtig teruggefloten werden door de rechter. Biologieboeken met verwijzing naar creationisme werden verboden. Sindsdien werd de fakkel overgenomen door Intelligent Design, de ‘wetenschappelijke’ variant van creationisme. Ze voeren niet het hoge woord in kerken maar richten zich tot de academische wereld. Professoren in de biochemie en neurologie willen het bestaan van een intelligent, scheppend wezen bewijzen als oorzaak van de keten van bestaan. Diametraal daartegenover staat het Darwinisme. Darwins belangrijkste inzicht, dat de biodiversiteit het resultaat is van evolutie, is nog altijd de basis van de biologie. Soorten ontstaan toevallig en blijven bestaan omdat ze in hun omgeving kunnen overleven en zich reproduceren.
 
In deze cursus onderzoeken we aan welke criteria wetenschap moet voldoen opdat sprake kan zijn van geldige uitspraken. We beginnen onze studie bij de peetvaders van de wetenschap, waarvan Thales van Milete de belangrijkste figuur was. Tijdgenoten én creationisten Plato en Aristoteles plaatsten de goden terug op de eerste plaats. In de Nieuwe Tijd ontstond de moderne wetenschap uit de constellatie van godsdienst, filosofie en wetenschap. Het speelveld van God wordt naarmate de wetenschap evolueert, kleiner en kleiner totdat er geen plaats meer is voor god. Of toch? Staat er ons een revival van god te wachten in het wetenschappelijk onderzoek?
 
Docent: Stefan Joosten
 
CURSUSLOCATIE:
Brugge, Hof van Watervliet, Oude Burg 27
6 zaterdagvoormiddagen van 10:00 tot 12:30 uur - 11/2/2012 - 18/2/2012 - 3/3/2012 - 10/3/2012 - 17/3/2012 - 24/3/2012
 
CURSUSGELD: 73,00 euro • 70,00 euro (-26/+60) • 62,50 euro (leden)
INFO & INSCHRIJVINGEN
www.amarant.be • 070/233 048

Meer informatie externe link

24/3/2012: God is een overbodige hypothese -- Het filosofisch denken van Copernicus tot Intelligent Design

Creationisten beweren dat God de soorten onveranderlijk heeft geschapen. Deze schepping gebeurde zoals het in de bijbel staat beschreven. Bij een letterlijke lezing van het scheppingsverhaal is de aarde een dikke zesduizend jaar oud. Religieuze fundamentalisten kregen zelfs een stok tussen de deur in het Amerikaanse onderwijs tot ze in de jaren tachtig teruggefloten werden door de rechter. Biologieboeken met verwijzing naar creationisme werden verboden. Sindsdien werd de fakkel overgenomen door Intelligent Design, de ‘wetenschappelijke’ variant van creationisme. Ze voeren niet het hoge woord in kerken maar richten zich tot de academische wereld. Professoren in de biochemie en neurologie willen het bestaan van een intelligent, scheppend wezen bewijzen als oorzaak van de keten van bestaan. Diametraal daartegenover staat het Darwinisme. Darwins belangrijkste inzicht, dat de biodiversiteit het resultaat is van evolutie, is nog altijd de basis van de biologie. Soorten ontstaan toevallig en blijven bestaan omdat ze in hun omgeving kunnen overleven en zich reproduceren.
 
In deze cursus onderzoeken we aan welke criteria wetenschap moet voldoen opdat sprake kan zijn van geldige uitspraken. We beginnen onze studie bij de peetvaders van de wetenschap, waarvan Thales van Milete de belangrijkste figuur was. Tijdgenoten én creationisten Plato en Aristoteles plaatsten de goden terug op de eerste plaats. In de Nieuwe Tijd ontstond de moderne wetenschap uit de constellatie van godsdienst, filosofie en wetenschap. Het speelveld van God wordt naarmate de wetenschap evolueert, kleiner en kleiner totdat er geen plaats meer is voor god. Of toch? Staat er ons een revival van god te wachten in het wetenschappelijk onderzoek?
 
Docent: Stefan Joosten
 
CURSUSLOCATIE:
Brugge, Hof van Watervliet, Oude Burg 27
6 zaterdagvoormiddagen van 10:00 tot 12:30 uur - 11/2/2012 - 18/2/2012 - 3/3/2012 - 10/3/2012 - 17/3/2012 - 24/3/2012
 
CURSUSGELD: 73,00 euro • 70,00 euro (-26/+60) • 62,50 euro (leden)
INFO & INSCHRIJVINGEN
www.amarant.be • 070/233 048

Meer informatie externe link
Mei 2012

23/5/2012: Esthetica, schoonheid en kunst in een evolutionair wereldbeeld Van kunst en pauwenstaarten

In The Descent of Man schrijft Darwin “Van [schoonheidszin] wordt beweerd dat hij uniek is voor de mens. Maar wanneer wij mannelijke vogels zien die zorgvuldig hun veren en prachtige kleuren aan de wijfjes vertonen […] is het onmogelijk te betwijfelen dat de wijfjes de schoonheid van hun mannelijke partners bewonderen. […] Prieelvogels, die hun priëlen met vrolijk gekleurde ornamenten smaakvol versieren [...] leveren bijkomend bewijs dat zij een zin voor schoonheid bezitten. Zo ook met het gezang van de vogels […]”
Is er een kloof tussen mens en dier wat betreft kunst en schoonheidszin? Darwin dacht duidelijk van niet en de laatste decennia hebben meerdere onderzoekers zijn standpunt onderschreven.
In deze lessen bekijken we kunst, esthetica en schoonheidsbeleving vanuit een evolutionair perspectief en vergelijken we deze visie met een paar klassieke alternatieven. Is onze voorkeur voor bepaalde kleuren, vormen en composities een culturele verworvenheid of is onze liefde voor schoonheid aangeboren? Hoe kan kunst en schoonheidszin vanuit een evolutionair perspectief verklaard worden? Wat is de relatie tussen seksuele selectie en kunst? Waarom wordt iets als mooi ervaren? En nog zoveel meer…

Docente: Lutgart Vanlerberghe
Berchem, Zaal Stanislas, Grote Steenweg 75
4 woensdagnamiddagen van 14:00 tot 16:30 uur - 23/5/2012 - 30/5/2012 - 6/6/2012 - 13/6/2012

CURSUSGELD:
49,00 euro • 47,00 euro (-26/+60) • 42,00 euro (leden)

INFO & INSCHRIJVINGEN
www.amarant.be • 070/233 048

Meer informatie externe link

30/5/2012: Esthetica, schoonheid en kunst in een evolutionair wereldbeeld Van kunst en pauwenstaarten

In The Descent of Man schrijft Darwin “Van [schoonheidszin] wordt beweerd dat hij uniek is voor de mens. Maar wanneer wij mannelijke vogels zien die zorgvuldig hun veren en prachtige kleuren aan de wijfjes vertonen […] is het onmogelijk te betwijfelen dat de wijfjes de schoonheid van hun mannelijke partners bewonderen. […] Prieelvogels, die hun priëlen met vrolijk gekleurde ornamenten smaakvol versieren [...] leveren bijkomend bewijs dat zij een zin voor schoonheid bezitten. Zo ook met het gezang van de vogels […]”
Is er een kloof tussen mens en dier wat betreft kunst en schoonheidszin? Darwin dacht duidelijk van niet en de laatste decennia hebben meerdere onderzoekers zijn standpunt onderschreven.
In deze lessen bekijken we kunst, esthetica en schoonheidsbeleving vanuit een evolutionair perspectief en vergelijken we deze visie met een paar klassieke alternatieven. Is onze voorkeur voor bepaalde kleuren, vormen en composities een culturele verworvenheid of is onze liefde voor schoonheid aangeboren? Hoe kan kunst en schoonheidszin vanuit een evolutionair perspectief verklaard worden? Wat is de relatie tussen seksuele selectie en kunst? Waarom wordt iets als mooi ervaren? En nog zoveel meer…

Docente: Lutgart Vanlerberghe
Berchem, Zaal Stanislas, Grote Steenweg 75
4 woensdagnamiddagen van 14:00 tot 16:30 uur - 23/5/2012 - 30/5/2012 - 6/6/2012 - 13/6/2012

CURSUSGELD:
49,00 euro • 47,00 euro (-26/+60) • 42,00 euro (leden)

Meer informatie externe link
Juni 2012

06/6/2012: Esthetica, schoonheid en kunst in een evolutionair wereldbeeld. Van kunst en pauwenstaarten

In The Descent of Man schrijft Darwin “Van [schoonheidszin] wordt beweerd dat hij uniek is voor de mens. Maar wanneer wij mannelijke vogels zien die zorgvuldig hun veren en prachtige kleuren aan de wijfjes vertonen […] is het onmogelijk te betwijfelen dat de wijfjes de schoonheid van hun mannelijke partners bewonderen. […] Prieelvogels, die hun priëlen met vrolijk gekleurde ornamenten smaakvol versieren [...] leveren bijkomend bewijs dat zij een zin voor schoonheid bezitten. Zo ook met het gezang van de vogels […]”
Is er een kloof tussen mens en dier wat betreft kunst en schoonheidszin? Darwin dacht duidelijk van niet en de laatste decennia hebben meerdere onderzoekers zijn standpunt onderschreven.
In deze lessen bekijken we kunst, esthetica en schoonheidsbeleving vanuit een evolutionair perspectief en vergelijken we deze visie met een paar klassieke alternatieven. Is onze voorkeur voor bepaalde kleuren, vormen en composities een culturele verworvenheid of is onze liefde voor schoonheid aangeboren? Hoe kan kunst en schoonheidszin vanuit een evolutionair perspectief verklaard worden? Wat is de relatie tussen seksuele selectie en kunst? Waarom wordt iets als mooi ervaren? En nog zoveel meer…

Docente: Lutgart Vanlerberghe
Berchem, Zaal Stanislas, Grote Steenweg 75
4 woensdagnamiddagen van 14:00 tot 16:30 uur - 23/5/2012 - 30/5/2012 - 6/6/2012 - 13/6/2012

CURSUSGELD:
49,00 euro • 47,00 euro (-26/+60) • 42,00 euro (leden)

Meer informatie externe link

13/6/2012: Esthetica, schoonheid en kunst in een evolutionair wereldbeeld. Van kunst en pauwenstaarten

In The Descent of Man schrijft Darwin “Van [schoonheidszin] wordt beweerd dat hij uniek is voor de mens. Maar wanneer wij mannelijke vogels zien die zorgvuldig hun veren en prachtige kleuren aan de wijfjes vertonen […] is het onmogelijk te betwijfelen dat de wijfjes de schoonheid van hun mannelijke partners bewonderen. […] Prieelvogels, die hun priëlen met vrolijk gekleurde ornamenten smaakvol versieren [...] leveren bijkomend bewijs dat zij een zin voor schoonheid bezitten. Zo ook met het gezang van de vogels […]”
Is er een kloof tussen mens en dier wat betreft kunst en schoonheidszin? Darwin dacht duidelijk van niet en de laatste decennia hebben meerdere onderzoekers zijn standpunt onderschreven.
In deze lessen bekijken we kunst, esthetica en schoonheidsbeleving vanuit een evolutionair perspectief en vergelijken we deze visie met een paar klassieke alternatieven. Is onze voorkeur voor bepaalde kleuren, vormen en composities een culturele verworvenheid of is onze liefde voor schoonheid aangeboren? Hoe kan kunst en schoonheidszin vanuit een evolutionair perspectief verklaard worden? Wat is de relatie tussen seksuele selectie en kunst? Waarom wordt iets als mooi ervaren? En nog zoveel meer…

Docente: Lutgart Vanlerberghe
Berchem, Zaal Stanislas, Grote Steenweg 75
4 woensdagnamiddagen van 14:00 tot 16:30 uur - 23/5/2012 - 30/5/2012 - 6/6/2012 - 13/6/2012

CURSUSGELD:
49,00 euro • 47,00 euro (-26/+60) • 42,00 euro (leden)

Meer informatie externe link
Juli 2012

30/7/2012: Van kunst en pauwenstaarten Esthetica, schoonheid en kunst in een evolutionair wereldbeeld

In The Descent of Man schrijft Darwin “Van [schoonheidszin] wordt beweerd dat hij uniek is voor de mens. Maar wanneer wij mannelijke vogels zien die zorgvuldig hun veren en prachtige kleuren aan de wijfjes vertonen […] is het onmogelijk te betwijfelen dat de wijfjes de schoonheid van hun mannelijke partners bewonderen. […] Prieelvogels, die hun priëlen met vrolijk gekleurde ornamenten smaakvol versieren [...] leveren bijkomend bewijs dat zij een zin voor schoonheid bezitten. Zo ook met het gezang van de vogels […]”
Is er een kloof tussen mens en dier wat betreft kunst en schoonheidszin? Darwin dacht duidelijk van niet en de laatste decennia hebben meerdere onderzoekers zijn standpunt onderschreven.
In deze lessen bekijken we kunst, esthetica en schoonheidsbeleving vanuit een evolutionair perspectief en vergelijken we deze visie met een paar klassieke alternatieven. Is onze voorkeur voor bepaalde kleuren, vormen en composities een culturele verworvenheid of is onze liefde voor schoonheid aangeboren? Hoe kan kunst en schoonheidszin vanuit een evolutionair perspectief verklaard worden? Wat is de relatie tussen seksuele selectie en kunst? Waarom wordt iets als mooi ervaren? Dit, en nog zoveel meer…
 
Docente: Lutgart Vanlerberghe
 
Gent, Geuzenhuis, Kantienberg 9
Maandag en dinsdag 30/7/2012 - 31/7/2012
steeds van 10:00 tot 12:30 uur en van 14:00 tot 16:30 uur
 
Berchem, Zaal Stanislas, Grote Steenweg 75
Maandag en dinsdag 20/8/2012 - 21/8/2012
steeds van 10:00 tot 12:30 uur en van 14:00 tot 16:30 uur
 
Cursusgeld: 49,00 euro • 47,00 euro (-26/+60) • 42,00 euro (leden)
INFO & INSCHRIJVINGENwww.amarant.be • 070/233 048www.amarant.be • 070/233 048

Meer informatie externe link
Augustus 2012

20/8/2012: Van kunst en pauwenstaarten Esthetica, schoonheid en kunst in een evolutionair wereldbeeld

In The Descent of Man schrijft Darwin “Van [schoonheidszin] wordt beweerd dat hij uniek is voor de mens. Maar wanneer wij mannelijke vogels zien die zorgvuldig hun veren en prachtige kleuren aan de wijfjes vertonen […] is het onmogelijk te betwijfelen dat de wijfjes de schoonheid van hun mannelijke partners bewonderen. […] Prieelvogels, die hun priëlen met vrolijk gekleurde ornamenten smaakvol versieren [...] leveren bijkomend bewijs dat zij een zin voor schoonheid bezitten. Zo ook met het gezang van de vogels […]”
Is er een kloof tussen mens en dier wat betreft kunst en schoonheidszin? Darwin dacht duidelijk van niet en de laatste decennia hebben meerdere onderzoekers zijn standpunt onderschreven.
In deze lessen bekijken we kunst, esthetica en schoonheidsbeleving vanuit een evolutionair perspectief en vergelijken we deze visie met een paar klassieke alternatieven. Is onze voorkeur voor bepaalde kleuren, vormen en composities een culturele verworvenheid of is onze liefde voor schoonheid aangeboren? Hoe kan kunst en schoonheidszin vanuit een evolutionair perspectief verklaard worden? Wat is de relatie tussen seksuele selectie en kunst? Waarom wordt iets als mooi ervaren? Dit, en nog zoveel meer…
 
Docente: Lutgart Vanlerberghe
 
Gent, Geuzenhuis, Kantienberg 9
Maandag en dinsdag 30/7/2012 - 31/7/2012
steeds van 10:00 tot 12:30 uur en van 14:00 tot 16:30 uur
 
Berchem, Zaal Stanislas, Grote Steenweg 75
Maandag en dinsdag 20/8/2012 - 21/8/2012
steeds van 10:00 tot 12:30 uur en van 14:00 tot 16:30 uur
 
Cursusgeld: 49,00 euro • 47,00 euro (-26/+60) • 42,00 euro (leden)
INFO & INSCHRIJVINGENwww.amarant.be • 070/233 048

Meer informatie externe link
September 2012

21/9/2012: Congres European Society for the study of Human Evolution

Dit is de 2de jaarlijkse bijeenkomst van de ESHE, European Society for the study of Human Evolution. Het congres vindt plaats in Bordeaux, Frankrijk, op 21 en 22 september. Er zijn plenaire lezingen en gespecialiseerde workshops, gevolgd door postersessies 's avonds. Op zondag vindt een excursie plaats in enkele grotten met rotsschilderkunst in de Dordogne. Voertaal van de bijeenkomst is Engels.

Meer informatie externe link
Oktober 2012

11/10/2012: Lezing Jerome Barkow (evolutiepsycholoog) aan de Universiteit Antwerpen

Jerome Barkow, emeritus professor in de sociale antropologie aan Dalhousie University, Halifax (Canada) en baanbreker in de evolutiepsychologie geeft op 11 oktober een lezing aan de Universiteit Antwerpen.
De lezingen zullen handelen over aandacht.
Hier is een abstract:
Attention is the first step to practically everything – cultural transmission, the media, advertising, learning.... But if your teacher thought that yelling “faites attention!” got you to learn, she was wrong: Evolution and not school teachers determines what we pay attention to and what is just boring.
Locatie: Meerminne, M.005
Tijdstip en Datum 11 oktober 2012, 16-18 u

Oktober 2014

18/10/2014: Van Oerknal tot Mens & Mammoet

De indrukwekkende expo over het ongelooflijke avontuur van de evolutie!
Van 18 oktober tot 15 december kunt u in het Centraal Station van Antwerpen genieten van de wereldpremière van deze unieke expo over de evolutie.
Het Avontuur van de Evolutie is de nieuwste expo van de makers van Expo Dino Adventure, de succesvolle expo die meer dan 150.000 bezoekers trok.
U reist 4,6 miljard jaar terug in de tijd: onderweg komt u Darwin tegen, de vader van de evolutie en leert u alles over ‘the survival of the fittest’. U ontmoet er een aantal van onze voorouders en staat onder meer oog in oog met een mega haai van 14 meter en een reuzendinosaurus.
In een animatiefilm ziet u de belangrijkste gebeurtenissen uit 4,6 miljard jaar voorbijkomen. Op de expo besteden we natuurlijk extra veel aandacht aan de ‘Ice Age’, het tijdperk van de reusachtige mammoeten, vervaarlijke sabeltandtijgers en andere reuzendieren.

Meer informatie externe link
Maart 2016

03/3/2016: Creationism versus evolution: The Muslim debate

Lezing: 'Creationism versus evolution: the muslim debate' door prof. dr. Taner Edis.
Is het islamitisch creationisme vergelijkbaar met de christelijke variant? Waarom bestaat het ook in islamitische landen? Wat zijn de belangrijkste en invloedrijkste auteurs? Hoe kan men het fenomeen benaderen? Wat zijn de implicaties voor het onderwijs, niet enkel in islamitische landen maar ook in Europa?
Prof. dr. Taner Edis gaat in zijn (Engelstalige!) lezing in op de discussie omtrent evolutietheorie en creationisme in de islamitische wereld.
Over de spreker: 
Prof. Taner Edis doceert fysica aan de Truman State University. Hij schreef meerdere boeken over de verhouding wetenschap en religie. Momenteel verblijft hij als gastonderzoeker aan de vakgroep Wijsbegeerte & Moraalwetenschap van de Universiteit Gent.
Praktisch: 
Gratis toegang. Aantal plaatsen is beperkt, dus inschrijven is noodzakelijk via thomas@geuzenhuis.be of 09/220 80 20.
De lezing is een organisatie van het Fonds Lucien De Coninck i.s.m. VC Geuzenhuis.