over evolutietheorie

Fascinerend Leven

De voorbije decennia is de aandacht voor biologie, zowel in de wijsbegeerte, de geschiedenis als in andere disciplines, sterk gestegen. De biologie wordt nu al de wetenschap van de 21ste eeuw genoemd. De filosofie van de biologie werd een volwaardige wijsgerige discipline en belangrijke biologen en wetenschapshistorici gaven de geschiedenis van de biologie de plaats die ze verdient. Dit boek bundelt 22 teksten over telkens een of meerdere kernfiguren: van Aristoteles en Galenus tot Charles Darwin en Francis Crick; van René Descartes en Gregor Mendel tot Niko Tinbergen en Rachel Carson

Evolutie, cultuur en betekenis

Alle leven op aarde - dus ook de mens - is het resultaat van evolutie door natuurlijke selectie. Dit boek grijpt het evolutionaire denken aan om tot diepgaande filosofische en theologische reflectie over de menselijke soort te komen. Verschillende auteurs, van Daniel Dennett en Paul Ricoeur tot Philip Hefner, spelen daarbij een rol. Door de kritische bespreking van hun werk krijgen we dieper inzicht in de bijzonderste eigenschap van de mens: het vermogen tot het scheppen van cultuur. Wat leert de evolutietheorie over het belang van cultuur? Hoe helpt ze om vragen over zingeving, over de rol

Darwin en de evolutietheorie

De evolutietheorie is één van de belangrijkste wetenschappelijke theorieën. Naast een antwoord op vragen over biologische verschijnselen, biedt ze mogelijkheden om na te denken over diverse filosofische problemen. De laatste decennia vindt ze ook haar weg naar andere academische disciplines zoals geneeskunde en de gedragswetenschappen. In zijn colleges schetst Braeckman het leven van Charles Darwin. Hij zet vervolgens uiteen wat de moderne evolutietheorie inhoudt, hoe ze zich ontwikkelde bij haar grondlegger en hoe we kunnen nadenken over diverse actuele discussies omtrent de theorie.

Het grootste spektakel ter wereld

Na in de internationale millionseller God als misvatting ons godsgeloof op genadeloze wijze ter discussie te hebben gesteld, komt ‘Darwins rottweiler’ met een nieuwe literaire en wetenschappelijke tour de force, waarin hij voor eens en voor altijd, én voor iedereen, duidelijk maakt dat evolutie bewezen is en boven álle twijfel verheven. Het is de simpele waarheid: wij zijn verwanten van de chimpansees, iets verdere verwanten van andere dieren, nog verdere verwanten van de planten… Dit weten we omdat er een groeiende stroom van bewijzen voor bestaat. Evolutie is een feit en dit boek zal dat

Evolutie naar samenleven

Evolutie is niet zomaar 'de strijd om het bestaan', waarbij iedereen voor zichzelf moet opkomen ten koste van anderen. Genegenheid, empathie en altruïsme zijn perfect teverklaren vanuit een evolutionair perspectief. Dit boek biedt een aantal invalshoeken om deze stelling te onderbouwen. Om de lezer verder op weg te zetten wordt de tekst gevolgd door een uitgebreide literatuurstudie.

Evolutietheorie

De evolutietheorie staat volop in de belangstelling. Niet alleen omdat het onlangs 200 jaar geleden was dat haar ontdekker, Charles Darwin, geboren werd, maar ook omdat de theorie nog altijd heftig wordt afgekeurd door onder meer de creationisten. Wie was Darwin eigenlijk? Hoe kwam hij tot zijn theorie? En wat willen begrippen als natuurlijke en seksuele selectie zeggen? Stefaan Blancke beschrijft op een boeiende en begrijpelijke manier de kern van de theorie en de ontwikkeling die deze sinds Darwin heeft doorgemaakt. In een laatste hoofdstuk staat hij ook stil bij creationisme en Intelligent

De mens voorbij

Zonder God schepping noch voorzienigheid. Geen door God gegeven wetten, macht of moraal. Wij mensen staan er alleen voor, moeten zelf een betere staatsvorm en moraal ontwerpen, wereld en mens maken, moeten onze eigen schepper worden. Dat is het inzicht dat verlichting heet. Goddelijk licht, openbaring, ingeruild voor dat van rede en wetenschap.   Een gapende afgrond voor wie zich verlaten voelt door God; leeg de wereld, hol de toekomst. Maar voor verlichte geesten het einde van absolutisme en intolerantie, het begin van vrijheid, gelijkheid, verantwoordelijkheid. Wereld en mens zijn niet

Het succes van slechte seks

Darwin leeft. Op straat, op het werk, thuis op de bank, ’s nachts in bed; wij allen spelen met verve onze rol in het scenario dat Charles Darwin 150 jaar geleden heeft geschreven. De evolutietheorie toont waarom waterdieren aan land zijn gekomen, de mens een bewustzijn heeft en stevige borsten aantrekkelijk zijn. Geen enkel aspect van het leven op aarde ontsnapt aan de verklaringsdrift van Darwin. Het succes van slechte seks is niet het zoveelste boek waarin de evolutietheorie wordt uitgelegd. Dit boek gaat verder en wil de evolutietheorie zo consequent mogelijk toepassen op een breed publiek

De vis in ons

Van de wetenschapper die de baanbrekende ontdekking van de ‘vis met handen’ deed, is hier een levendige en hoogst fascinerende kroniek van de evolutionaire geschiedenis, waarin de vaak verbazingwekkende geheimen worden onthuld achter de wording van de mens. Wat heeft de mens gemeen met de vleugel van een vlieg? Bestaat er een genetisch verband tussen borsten, zweetklieren en schubben? Kunnen we de evolutionaire oorsprong traceren van aandoeningen variërend van kanker tot de hik? Op deze en vele andere vragen geeft Neil Shubin antwoord door het verhaal van de evolutie te vertellen op een geheel

De proeftuin van de evolutie

Toen Charles Darwin in 1835 op de Galápagoseilanden landde, was hij de eerste die begreep dat ze vanwege hun geïsoleerde ligging een ideaal werkterrein voor biologen waren: hier kon je met het blote oog de grondbeginselen van de natuur waarnemen. Maar de geschiedenis van de eilanden hield natuurlijk niet op bij Darwin. In De proeftuin van de evolutie laat Edward J. Larson zien wat er zich op de eilanden gedurende de laatste tweehonderd jaar allemaal heeft afgespeeld. Op meeslepende wijze beschrijft hij expedities van elkaar bestrijdende onderzoeksinstituten, meer en minder opzienbarende