Verleiden

De biologie van het bekoren

Verleiden

Boekinformatie

  • Auteur(s): Gino Delmotte en Agnes Goyvaerts
  • Eerst verschenen: 2009
  • Uitgeverij: Vrijdag

Over het boek

Verleiden is van alle tijden en alle plaatsen. Mannetjes verleiden vrouwtjes om gekozen te worden. Verleiden is de beschaafde aanzet tot voortplanting. Bij dieren doen mannetjes daarbij vooral een beroep op hun lichamelijke ornamenten, hun indrukwekkende gewei, hun leurrijke verenkleed, hun danskunst. Mensen kunnen zich andere zaken toe-eigenen die hun persoonlijkheid in de verf zetten: mooie kleren, een bijzonder huis, een snelle wagen. Verleiden beschrijft het instrumentarium waarover we beschikken om te verleiden. Het wordt gestuurd vanuit de hersenen die, net als andere organen, het resultaat zijn van eeuwenlange selectie en evolutie. Maar, waar mensen er vaak van uitgaan dat de keuzes die we maken het resultaat zijn van rationeel denken, ligt de werkelijkheid elders. Het zijn de emoties die ons leven beheersen.