Geschiedenis van de mens

deel 1: Jagers en verzamelaars

Geschiedenis van de mens

Boekinformatie

  • Auteur(s): Marc Vermeersch
  • Eerst verschenen: 2008

Over het boek

Mensen hebben het grootste deel, 99,6%, van hun bestaan geleefd als jagers en verzamelaars. De geschiedschrijving van de vroegste mens en zijn voorlopers hebben de afgelopen tientallen jaren het meeste vooruitgang geboekt van alle geschiedenistakken. Vanaf het jaar 2000 zijn bijna elk jaar belangrijke fossielen gevonden. De archeologie is traditioneel de belangrijkste tak om de geschiedenis van de vroegste te mensen te schrijven.
Een andere tak die voor de vroege geschiedenis van groot belang is het DNA-onderzoek. Twintig jaar geleden werd aangetoond dat alle mensen recent uit Afrika afkomstig zijn aan de hand van vrouwelijk DNA. Iets meer dan 10 jaar geleden verrijkte de analyse van de geschiedenis van het mannelijk Y-chromosoom de bestaande analyses.
De antropologie, de studies van antropologen die wereldwijd volkeren zonder staat bestudeerden sedert het einde van de 19e eeuw is een derde as. De uitdaging was om die drie takken in één globale wereldgeschiedenis van jagers en verzamelaars te verenigen. Een echte wereldgeschiedenis waar Tasmanië, Australië of de Andaman-eilanden een grote rol spelen omdat ze unieke maatschappijen hadden.
In boek 1 worden een aantal thema’s apart behandeld die van speciale betekenis zijn. Zoals de groei van de hersenen, in samenwerking met Prof. Jacques Caemaert, en waarschijnlijk de grootste ontwikkeling bij de mens, het ontstaan van gesproken taal.
In Boek 2 worden de hoofdrichtingen van de verspreiding van Homo sapiens over de wereld naar alle bewoonbare continenten. Bij een aantal volkeren wordt hun manier van leven nader toegelicht.
 
Hoe bestellen?
Beide boeken:

  • Marc Vermeersch, De geschiedenis van de mens. Deel I, Jagers en verzamelaars. Boek 1, van Pan tot Homo sapiens, ISBN 978 908 134 7709
  • De geschiedenis van de mens. Deel I, Jagers en verzamelaars. Boek 2, de maatschappij van jagers en verzamelaars, ISBN978 908 134 7716

kunnen verkregen worden in boekhandels als De Groene Waterman (Antwerpen), Limerick (Gent), Trojaans paard (Leuven, gent), FNAC en de grote winkel van Standaard boekhandel.
De boeken kosten 34,9 € apart en 64,8 € samen.
Wie de boeken thuis wil toegestuurd krijgen:

  • 2 boeken samen: Stort 69,8€ op rekening 290-0239865-05 met vermelding "2 boeken"
  • Boek 1: stort 39,8€ op rekening 290-0239865-05 met vermelding "Boek 1"
  • Boek 2: stort 39,8€ op rekening 290-0239865-05 met vermelding "Boek 2"

Over de auteur(s)

Marc Vermeersch(° 1952) studeerde geschiedenis van de Nieuwste tijden aan de Universiteit Gent. Sedert 1986 is hij werkzaam in de IT-sector. In oktober 2000 schakelde hij over op half-time werk en begon hij met de studie van de geschiedenis van de mens. De eerste twee boeken, over jagers en verzamelaars, zijn samen verschenen in oktober 2008. Momenteel werkt hij aan een studie voor een derde boek over het ontstaan van de landbouw en de maatschappij van de eerste boeren.