Evolutie naar samenleven

Van bloedband tot godsdienst

Evolutie naar samenleven

Boekinformatie

Over het boek

Evolutie is niet zomaar 'de strijd om het bestaan', waarbij iedereen voor zichzelf moet opkomen ten koste van anderen. Genegenheid, empathie en altruïsme zijn perfect teverklaren vanuit een evolutionair perspectief. Dit boek biedt een aantal invalshoeken om deze stelling te onderbouwen. Om de lezer verder op weg te zetten wordt de tekst gevolgd door een uitgebreide literatuurstudie.

Over de auteur(s)

JOHAN MERTENS studeerde biologie en behaalde tevens een doctoraat in de ecologie. Nu doceert hij sociobiologie en gedragsecologie aan de Universiteit Gent. Hij is copromotor van het project waardoor deze website tot stand kwam. Hij schreef tevens Van zaadcel tot liefde.