Evolutie, cultuur en betekenis

Evolutie, cultuur en betekenis

Boekinformatie

  • Auteur(s): Tom Uytterhoeven
  • Eerst verschenen: 2011
  • Uitgeverij: Garant

Over het boek

Alle leven op aarde - dus ook de mens - is het resultaat van evolutie door natuurlijke selectie. Dit boek grijpt het evolutionaire denken aan om tot diepgaande filosofische en theologische reflectie over de menselijke soort te komen.

Verschillende auteurs, van Daniel Dennett en Paul Ricoeur tot Philip Hefner, spelen daarbij een rol. Door de kritische bespreking van hun werk krijgen we dieper inzicht in de bijzonderste eigenschap van de mens: het vermogen tot het scheppen van cultuur.

Wat leert de evolutietheorie over het belang van cultuur?
Hoe helpt ze om vragen over zingeving, over de rol van religies en over de verhouding tussen wetenschap en religie te belichten?
Kortom, wat hebben evolutie, cultuur en betekenis met elkaar te maken?

De lezer krijgt met dit boek een inleiding in een verrijkende manier van kijken naar de mens: een kijk vanuit evolutionair perspectief.

Over de auteur(s)

Tom Uytterhoeven doceert RZL en Rooms-katholieke Godsdienst in de bacheloropleiding Leraar Lager Onderwijs van Lessius Mechelen, Campus De Vest. Hij werkte voordien meer dan tien jaar als leraar in het lager onderwijs en is sinds 2011 Master in de Gespecialiseerde Studies in de Godgeleerdheid en de Godsdienstwetenschappen. Hij houdt zich vooral bezig met de dialoog tussen religie en wetenschap en de invloed die evolutietheorische inzichten hebben op de manier waarop we naar cultuur kijken.