De gesel van Darwin

Of hoe we slachtoffers werden van de biologische evolutie

De gesel van Darwin

Boekinformatie

Over het boek

Wie zich afvraagt waarom de mens de aarde in moeilijkheden heeft gebracht en waarom hij zo moeilijk van koers kan veranderen moet dit polemische essay lezen. Het is gesteund op een brede waaier van kennis uit de biologische en de menswetenschappen. Naast de zoektocht naar wat er verkeerd is gelopen en de vraag naar de oorzaak, gaat er in dit werk veel aandacht naar de sociale en psychologische gevolgen voor de mens en worden er strategieën voor een duurzame toekomst geformuleerd.

Met ‘de gesel van Darwin’ analyseert Mathieu Snykers op een moedige en volgehouden wijze de vele oorzaken die achtereenvolgens of synchroon leiden naar destabilisatie en onevenwicht in de maatschappijen van vroeger en nu. De heldere stijl en volgehouden rode draad van het boek, maken het bijzonder leesbaar en instructief. Dit werk is een aanzet om creatief na te denken over de draagwijdte van de globalisatie en de verantwoordelijkheid van fi losofi e, politiek, wetenschap en van elk van ons, voor de toekomstige evolutie naar een kwalitatieve en meer leefbare samenleving.--Prof. em. Oscar Vanderborght, editor van Planeet op drift (2008)

De gesel van Darwin’ is een grondige analyse van de wijze waarop bepaalde menselijke psychologische eigenschappen, die het resultaat zijn van darwinistische processen, enkel de gepaste omgeving nodig hadden om onze aarde uit balans te brengen. Ze is gesteund op een brede waaier van menswetenschappelijke kennis. Beleidsmensen houden er best rekening mee bij het uitstippelen van een toekomstplan. --Prof. Johan Braeckman, auteur van Darwins moordbekentenis (2001)

Om de transitie naar een sociaal-ecologische samenleving te kunnen maken, is allereerst een goed begrip nodig van de vele barrières. Deze knelpunten zijn van zowel cultureelpsychologische als objectief-structurele aard. Dit waardevolle boek verschaft de lezer meer inzicht in de bijdrage van de diepmenselijke, sociaal-psychologische barrières.--Dr. Peter Tom Jones, K.U.Leuven, co-auteur van Terra Incognita (2006) en Terra Reversa (2009)

Over de auteur(s)

Mathieu Snykers is doctor in de wetenschappen met specialiteiten materiaalfysica en kernfusie. Zijn brede interesse in de menswetenschappen groeide nadat hij in 1991 ernstig ziek werd. Hij is auteur van de boeken Overleven met chemotherapie, De verborgen mechanismen van ons bestaan en De zoektocht naar onszelf. Sinds 1998 werkt hij ook als wetenschapsjournalist.

Mathieu Snykers signeert zijn werk op de Boekenbeurs op zaterdag 7 november van 14 tot 17u, op de stand van ASP (Hal 2, nummer 219).