Darwin voor dames

over feminisme en evolutietheorie

Darwin voor dames

Boekinformatie

  • Auteur(s): Griet Vandermassen
  • Eerst verschenen: 2005

Over het boek

Tussen het feminisme en de biologische wetenschappen heeft het nooit echt geboterd. Veel feministen beschouwen het darwinistische denkkader als een uiting van genetisch determinisme en seksisme. Op hun beurt verdenken evolutionaire wetenschappers feministen ervan te ideologisch en antiwetenschappelijk te werk te gaan. In hoeverre kloppen hun argumenten? En wat hebben beide partijen erbij te winnen als ze naar elkaar luisteren?
In Darwin voor dames brengt filosofe Griet Vandermassen het conflict in kaart. Ze stelt dat feminisme en de biologische wetenschappen – en dan vooral de evolutionaire psychologie – elkaar niet alleen nodig hebben, maar zelfs krachtige bondgenoten kunnen worden. Een goed begrepen darwinistisch perspectief op de menselijke natuur en op de seksen is noodzakelijk om de grote vraagstukken binnen het feminisme op te lossen en een haalbaar programma van sociale hervorming te ontwerpen. Griet Vandermassen gaat in op vrouwonvriendelijkheden in de wetenschap, maar betoogt ook dat feministische wetenschap als zodanig niet bestaat.

Over de auteur(s)

Griet Vandermassen is filosofe en, zoals zij zichzelf noemt, 'darwinistisch feministe'. Zij doet onderzoek naar het conflict tussen feminisme en darwinisme aan de faculteit letteren en wijsbegeerte van de Universiteit Gent.