Wie doet wat

Promotoren en medewerker

Johan Braeckman studeerde wijsbegeerte aan de Universiteit Gent, menselijke ecologie aan de Vrije Universiteit Brussel en environmental history aan de University of California, Santa Barbara. Hij behaalde een doctoraat in de wijsbegeerte met een proefschrift over de filosofische implicaties van Darwins evolutietheorie. Hij is mede-initiatiefnemer van de website www.evolutietheorie.be.


Tot zijn publicaties in boekvorm behoren Copyright. Een bio-ethisch essay (2001, met Katrien Devolder), Darwins Moordbekentenis (2001, 2008) en De rivier van Herakleitos (2008, met Etienne Vermeersch). Hij doceert wijsbegeerte aan de Universiteit Gent en was van 2003 tot 2008 Socrates hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Persoonlijke website: www.johanbraeckman.be

 

Koen Martens woont in de buurt van Gent, in België. Hij is professor aan de Universiteit Gent en wetenschappelijk personeel aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op systematiek, ecologie en de evolutie van niet-mariene Ostracode, en hij gebruikt deze kleine schaaldieren als model om de soortvorming in oude meren en de evolutie van seksuele en ongeslachtelijke voortplanting te bestuderen. Hij is momenteel coordinator van 20 projecten, die betrekking hebben op zijn onderzoeksdomein, wetenschapspopularisering of het behoud van de biodiversiteit. Koen Martens is de hoofdredacteur van het internationale tijdschrift Hydrobiologia, waarvoor hij jaarlijks meer dan duizend manuscripten beoordeelt, en is daarnaast lid van het leescomité van diverse andere internationale tijdschriften. Hij schreef en redigeerde 12 boeken en 500 artikelen, zowel wetenschappelijke als populariserende. Martens ontving diverse onderscheidingen, waaronder de Prijs Lucien De Coninck (België, 2001) and Scritture D'Acqua (Italië, 2004).

 

Dominique Adriaens werd geboren op 30/09/1970, en studeerde af als bioloog (dierkunde) in 1992. Hij behaalde zijn doctoraatsdiploma in 1998, waarbij het onderzoek zich richtte tot de functionele morfologie van een ontwikkelende kop bij een Afrikaanse meerval. Hij werkte drie jaar als doctor-assistent aan de UGent, binnen de vakgroep Biologie en werd in 2001 aangesteld als docent binnen dezelfde vakgroep. In 2002 werd hij eveneens aangesteld als directeur van Museum voor Dierkunde, en sinds 2003 is hij hoofd van de onderzoeksgroep ‘Evolutionaire Morfologie Vertebraten’.

Onderwijs richt zich tot de biodiversiteit, anatomie en evolutie van dieren, vooral dan gewervelde dieren (waaronder een vak over de evolutie van primaten en de mens). Dit onderwijs behelst niet alleen vakken die zich toespitsen tot de verschillende diergroepen en hun kenmerken zelf, maar ook tot wetenschappelijke vaardigheden voor het bestuderen van biodiversiteit, anatomie en evolutie. Daarnaast worden ook vakken gedoceerd voor het aanleren van vaardigheden in wetenschappelijke communicatie en rapportering.

Onderzoeksmatig staat de evolutie van functionerende bouwplannen bij gewervelde dieren centraal, vooral dan één van de systemen die zeer sterk onderhevig is geweest aan natuurlijke selectie: het voedselopname-apparaat. Met betrekking tot de evolutie van het voedselopname-apparaat (en aanverwante aspecten), worden verschillende vertegenwoordigers bestudeerd (vissen, amfibieën, reptielen, vogels en zoogdieren). De onderzoeksgroep van Dominique Adriaens publiceerde meer dan 60 publicaties hieromtrent.

Wat Dominique Adriaens stimulerend vindt aan wetenschap, biologie en evolutie? Dat is het uitvoeren van onderzoek, het ontdekken van nieuwe zaken, het beter begrijpen van evolutie, het stimuleren van het kritisch denken, ... Daarenboven is het communiceren met en enthousiast maken van studenten én het brede publiek uitermate stimulerend, zodoende nieuwe vragen op te roepen en deze proberen te beantwoorden.

 

Luc Lens is bioloog, verbonden aan de Universiteit Gent, en hoofd van de onderzoeksgroep Terrestrische Ecologie. Zijn onderzoek richt zich vooral op demografische en genetische processen in ruimtelijk gestructureerde dierpopulaties, en de evolutionaire consequenties hiervan. Daarnaast verricht hij onderzoek naar life-history karakteristieken en fenotypische variatie in relatie tot omgevingsstress, en dit zowel bij gewervelden als ongewervelden. Via http://www.ecology.ugent.be/terec/publications.php?name=Lens%20L krijg je een kijk op zijn recente publicaties.

 

Johan Mertens studeerde biologie aan de Universiteit Gent en behaalde daar tevens een doctoraat in de ecologie. Nu doceert hij er sociobiologie en gedragsecologie, voornamelijk aan studenten biologie, pedagogie, psychologie, sociologie, criminologie en moraalwetenschappen. Geïnspireerd door talrijke discussies met studenten schreef hij een boek voor een breed publiek dat handelt over de evolutie van ons gedrag vanuit een Darwinistisch perspectief, Van zaadcel tot liefde (2006, Academia Press, Gent).

 

Johan De Smedt is doctoraatstudent in de wijsbegeerte aan de Universiteit Gent. Hij werkt aan het project dat aan de oorsprong ligt van deze website. In zijn onderzoek spitst hij zich voornamelijk toe op de evolutionaire basis van het menselijke vermogen kunst te maken en te appreciëren, en op de cognitieve basis van wetenschap. Zijn Nederlandstalige werk omvat onder meer een hoofdstuk in Waarom we willen wat we willen, onder redactie van Mark Nelissen. Daarnaast publiceerde hij verscheidene papers in tijdschriften en boeken met leescomité.

 

Wouter Denayer studeerde Germaanse Filologie aan de UGent. Hij werkzaam als IT Architect bij een multinationale onderneming. Hij heeft met plezier vrijwillig meegewerkt aan de techische opbouw van deze website.

 

Ludo Hellemans is wetenschapsauteur gevestigd te Maastricht. Hij draagt regelmatig artikels, boekbesprekingen en lemma's voor het woordenboek bij aan de website.

 

Externe partners

Dit project heeft een samenwerkingsverband met de volgende externe partners:

 • Museum voor Natuurwetenschappen: Meest in het oog springend is de omvangrijke vaste collectie, waarin speciale aandacht wordt besteed aan evolutie. Hierbij denken we in het bijzonder aan de imposante collectie dinosaurusfossielen, die worden tentoongesteld in een geheel vernieuwde dinosaurusgalerij, de grootste in zijn soort in Europa, de permanente tentoonstelling over menselijke evolutie, en de galerij van de evolutie. Daarnaast organiseert het KBIN tijdelijke tentoonstellingen die steevast een groot en divers publiek aantrekken. Tenslotte biedt het KBIN didactische documentatie, projecten, studiedagen, ateliers en natuurexploraties. De uitgebreide educatieve dienst en het team onderzoekers garanderen dat de informatie op een correcte en toegankelijke manier wordt verspreid.

  In 2008 organiseerden het Museum voor Natuurwetenschappen en de medewerkers van dit project een zomercursus voor leerkrachten 'Evolutie in de klas', waarvan de lezingen integraal op deze site zijn te vinden. In 2009 organiseren we samen een tweede zomercursus over de rol van de evolutietheorie in uiteenlopende wetenschappelijke disciplines

 • Het Museum voor dierkunde: Het Museum voor Dierkunde van de Universiteit Gent wordt regelmatig opengesteld voor het publiek. Het bevat de grootste collectie in Vlaanderen van opgezette dieren en dieren in preparaten, dusdanig dat elke dierengroep vertegenwoordigd is. Wetenschapscommunicatie in het Museum voor Dierkunde steunt vooral op het geven van alternatieve en soms uitdagende tentoonstellingen en rondleidingen, het geven van practica aan schoolkinderen, het organiseren van quizzen voor kinderen en/of families, het bezoeken van kleuterklassen en een website (http://intramar.ugent.be/museumdierkunde). In samenwerking met dit project heeft het Museum voor Dierkunde deelgenomen aan de wetenschapsweek, met een themadag over seksuele selectie ('seks, evolutie en behaarde molratten')

 

Auteurs van Nederlandstalige teksten en lezingen op deze site

 • Dominique Adriaens, Vakgroep Biologie, Universiteit Gent
 • Thierry Backeljau, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Brussel en Universiteit Antwerpen
 • Bert Van Bocxlaer, Vakgroep Geologie en bodemkunde, Universiteit Gent
 • Stefaan Blancke, Vakgroep Wijsbegeerte en moraalwetenschap, Universiteit Gent
 • Linda Bogaert, licentiate Psychologische en Pedagogische Wetenschappen
 • Arnold Burms, Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, Katholieke Universiteit Leuven
 • Johan Braeckman, Vakgroep Wijsbegeerte en moraalwetenschap, Universiteit Gent
 • Andreas De Block, Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, Katholieke Universiteit Leuven
 • Johan De Smedt, Vakgroep Wijsbegeerte en moraalwetenschap, Universiteit Gent
 • Jürgen François, directeur van het Hoger Diocesaan Godsdienstinstituut te Gent
 • Bas Haring, Universiteit Leiden, leerstoel publiek begrip van wetenschap
 • Geert Lernout, Departement letterkunde, Universiteit Antwerpen
 • Koen Martens, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Brussel en Universiteit Gent
 • Ronny Martens, redacteur van Wonder en is gheen Wonder (Skepp)
 • Gerhard Mertens, Vakgroep oncologie en bloedziekten, Universiteit Antwerpen
 • Johan Mertens, Vakgroep Biologie, Universiteit Gent
 • Katinka Quintelier, Vakgroep Wijsbegeerte en moraalwetenschap, Universiteit Gent
 • Taede Smedes, Faculteit Godsgeleerdheid, Katholieke Universiteit Leuven
 • Jean Paul van Bendegem, Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie, Vrije Universiteit Brussel
 • Griet Vandermassen, Centrum voor Genderstudies, Universiteit Gent
 • Jan van Hooff, Professor emeritus aan de Universiteit Utrecht
 • Jan Verbeeren, Vakgroep Wijsbegeerte en moraalwetenschap, Universiteit Gent
 • Jan Verplaetse, Vakgroep Grondslagen en geschiedenis van het recht, Universiteit Gent
 • Walter Verraes, emeritus hoogleraar biologie, Universiteit Gent
 • Jack Vromen, Professor in de wijsbegeerte, Erasmus Universiteit Rotterdam

 

Vertalers van Engelstalige teksten

 • Michael Aelbrecht
 • Mathieu Beirlaen
 • Wim Boey
 • Joyce Bollen
 • Senne Braem
 • Stijn Cooman
 • Roeland Cortois
 • Jan Decock
 • Brecht Decoene
 • Jolanke Decrick
 • Cedric den Hond
 • Bart De Smet
 • Wout Duthoo
 • Karen Coppens
 • Nils De Ridder
 • Johan De Smedt
 • Astrid Elbers
 • Cedric Lequy
 • Ebe Ryheul
 • Janne Swaegers
 • K. Vandeweerdt
 • Constantijn Vermaut