Zygoot

De cel die gevormd wordt door het samensmelten van mannelijke en vrouwelijke gameten, i.e., zaadcel en eicel.