Woordenboek

A (32) | B (10) | C (10) | D (8) | E (8) | F (6) | G (4) | H (5) | I (2) | J (1) | K (3) | L (2) | M (13) | N (4) | O (6) | P (5) | R (1) | S (15) | T (6) | U (3) | V (6) | W (6) | X (3) | Y (1) | Z (4)

Wallace, Alfred Russel

Wallace (1823-1913) was een Britse bioloog en tijdgenoot van Charles Darwin. Hij verrichte onderzoek op de Amazonerivier en bestudeerde de verschillen tussen diersoorten in Azië en Australië (waardoor hij de Lijn van Wallace uitvond, een denkbeeldige lijn die men kan trekken tussen geografische gebieden met voornamelijk zoogdieren en deze met voornamelijk buideldieren). Onafhankelijk van Darwin kwam hij op de evolutietheorie.

Wallacelijn

Zoögeografische (denkbeeldige) scheidingslijn tussen de fauna’s van Azië en Australië, ontdekt door A.R. Wallace. Ten westen van de Wallacelijn treft men een overwegend Aziatische fauna aan, en ten oosten een overwegend Australische. De Wallacelijn loopt door Indonesië, tussen Borneo and Sulawesi (Celebes), en tussen Bali en Lombok.

Weismann

Friedrich Leopold August Weismann (1834 -1914) was een Duits bioloog en een fervent aanhanger van de evolutietheorie. Hij is de ontwerper van de kiemplasmatheorie die stelt dat alleen de kiemcellen een rol spelen bij erfelijkheid en overerving: de somatische cellen van de nakomelingen verkrijgen hun erfelijke informatie (DNA) uitsluitend van de ouderlijke kiemcellen. Hieruit volgt dat aangeleerde somatische eigenschappen (bijvoorbeeld de sterk ontwikkelde armspieren van de smid) niet overgeërfd kunnen worden op het nageslacht. Ook mutaties in het DNA van somatische cellen zullen niet in het

Weismannbarrière

Het principe dat erfelijke informatie uitsluitend vanuit de genen van het kiemplasma naar de lichaamscellen gaat en nooit omgekeerd.

Wetenschap

Een manier om kennis op te doen over de natuurlijke omgeving, gebaseerd op observaties en experimenten. Wetenschappelijke kennis kan bevestigd of in vraag gesteld worden door andere wetenschppers die aanvaarde wetenschappelijke technieken toepassen.

Wilson, E. O.

Bioloog en professor aan de Universiteit van Harvard sinds 1955. Hij won twee Pulitzer prijzen voor zijn boeken On human nature en The ants, en verwierf daarnaast diverse prijzen en onderscheidingen voor zijn research en inspanningen voor natuurbehoud.