Variatie

Biologische variatie betreft de verschillen tussen individuen van een en dezelfde soort. Het is Darwins verdienste dat hij inzag hoe belangrijk spontaan optredende variatie is voor het voortbestaan van het leven op aarde: zonder variatie zou er immers geen selectie plaatsvinden en dus ook geen aanpassing aan veranderende omstandigheden.
Vóór Darwin werd variatie door biologen voornamelijk gezien als een storende ruis; men dacht toen, in navolging van Aristoteles en Plato, in ‘ideale typen’.
Daarmee variatie een rol kan spelen in de evolutie (d.w.z. daarmee aanpassingen blijvend zijn) is het noodzakelijk dat de variatie erfelijk is (en dus berust op wijzigingen in het genoom van de betreffende individuen).
Meer informatie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Genetische_variatie