Woordenboek

A (32) | B (10) | C (10) | D (8) | E (8) | F (6) | G (4) | H (5) | I (2) | J (1) | K (3) | L (2) | M (13) | N (4) | O (6) | P (5) | R (1) | S (15) | T (6) | U (3) | V (6) | W (6) | X (3) | Y (1) | Z (4)

Variantie

Een objectieve meetstaf om na te gaan hoeveel speling er in een groep getallen is. Technisch gesproken is de variantie de som van de tot de tweede macht verheven deviaties van het gemiddelde, gedeeld door n-1 (het aantal getallen in de staalname min één). Hoe groter de variantie is, hoe meer variatie er is in de getallen - zo is de variantie van een set van drie identieke getallen (6,6 en 6) nul.

Variatie

Biologische variatie betreft de verschillen tussen individuen van een en dezelfde soort. Het is Darwins verdienste dat hij inzag hoe belangrijk spontaan optredende variatie is voor het voortbestaan van het leven op aarde: zonder variatie zou er immers geen selectie plaatsvinden en dus ook geen aanpassing aan veranderende omstandigheden. Vóór Darwin werd variatie door biologen voornamelijk gezien als een storende ruis; men dacht toen, in navolging van Aristoteles en Plato, in ‘ideale typen’. Daarmee variatie een rol kan spelen in de evolutie (d.w.z. daarmee aanpassingen blijvend zijn) is het

Verworven eigenschap

Een fenotypische eigenschap die werd verworven tijdens de groei en ontwikkeling van een organisme. Verworven eigenschappen hebben geen genetische basis en kunnen daarom niet doorgegeven worden aan een volgende generaties. Voorbeelden zijn de sterke spieren van een gewichtheffer, de gecoupeerde staart van een dobermann en het uithoudingsvermogen van een marathonloper.

Virus

Een virus is een soort intracellulaire parasiet die zich enkel kan voortplanten binnen het milieu van een levende cel. In zijn reis van cel tot cel, bestaat een virus uit een kernzuur die een klein aantal genen bevat, omringd door een mantel van eiwitten. In de informele termen van Medawar kunnen we zeggen, een virus is 'een stuk slecht nieuws verpakt in een eiwit'.

Vitalisme

Verouderde zienswijze waarbij men er van uit ging dat levensprocessen nooit (volledig) te verklaren zouden zijn met behulp van natuurwetenschappelijke wetmatigheden en principes, en dat er bijgevolg een speciale immateriële levenskracht in het spel zou zijn. Door de opkomst van de organische chemie, de biochemie en de moleculaire biologie is deze zienswijze volkomen ontkracht. Tegenwoordig speelt het vitalisme alleen nog maar een rol in pseudo-wetenschappelijke context.

Vogelbekdier

Ornithorhynchus anatinus is een zoogdier dat een aantal kenmerken deelt met vogels en reptielen. Het heeft een snavel en legt eieren, maar wordt tot de zoogdieren gerekend omdat het haar jongen voedt met melk uit gespecialiseerde melkklieren. Het zijn waterbewoners en ze komen voor in Australië. De Engelse naam is Platypus.   Meer informatie: http://en.wikipedia.org/wiki/Platypus http://www.youtube.com/watch?v=OVneqhu9oZk