Woordenboek

A (32) | B (10) | C (10) | D (8) | E (8) | F (6) | G (4) | H (5) | I (2) | J (1) | K (3) | L (2) | M (13) | N (4) | O (6) | P (5) | R (1) | S (15) | T (6) | U (3) | V (6) | W (6) | X (3) | Y (1) | Z (4)

Uitgebreid fenotype

(Engels: extended phenotype) Biologisch concept ingevoerd door Richard Dawkins (Richard Dawkins, 1982: The Extended Phenotype). Het is een uitbreiding van het begrip fenotype dat in meer beperkte zin alleen morfologische, anatomische en fysiologische karakteristieken betreft, met mentale of cognitieve en ethologische eigenschappen. Deze uitbreiding opent de mogelijkheid om ethologische en culturele aspecten (al of niet gedeeltelijk) op te vatten als deel uitmakend van het uitgebreid fenotype. Tal van gedragingen gaan gepaard met de productie van karakteristieke objecten of geluiden. Deze

Umwelt

Begrip geïntroduceerd door de zoöloog Jakob von Uexküll (1864-1944). Umwelt, een Duits woord, wordt vaak opgevat als synoniem voor milieu of biotoop, maar dat is niet juist: Von Uexkülls concept verwijst namelijk in plaats van naar de objectieve, fysische wereld, naar de subjectieve leefwereld van een dier, naar de mentale voorstelling ervan, die volledig is bepaald door de zintuigen, zenuwen en hersens waarover het dier beschikt. Neem een krab die begroeid is met zeepokken: de beide diersoorten leven onlosmakelijk met elkaar verbonden in hetzelfde zeewater en op dezelfde zeebodem, maar hun

Ussher, James

Britse geleerde en theoloog uit de 17de eeuw die rond 1650 berekende dat de Aarde 4004 jaar voor Christus is ontstaan (d.w.z. geschapen). Hij baseerde zich daarbij op een uitvoerige studie van de bijbel en andere historische geschriften. Zijn chronologie vertegenwoordigt weliswaar een indrukwekkend staaltje van historische bijbelexegese, maar heeft geen enkele natuurwetenschappelijke betekenis.