Typologie

  1. De definitie van een groep organismen door middel van de gelijkenis die zij hebben met een typespecimen. Een soort zou dan kunnen worden omschreven als alle individuen die minder dan x phenetypische eenheden van dit typespeciment verwijderd zijn
  2. De theorie dat er verschillende types zouden bestaan in de natuur, een vorm van idealisme, waarbij specifieke individuen meer of minder zouden afwijken van dit ideaaltype. Dit idee is in diskrediet geraakt door de evolutietheorie, omdat er in een genenpoel niet kan worden gesteld dat één variant meer belangrijk zou zijn dan een andere