Tafonomie

Tafonomie is de studie van de natuurlijke veranderingen die een organisme ondergaat vanaf het moment dat het niet meer leeft tot het moment dat het wordt aangetroffen als fossiel in een aardlaag, of als niet gefossiliseerd karkas (of delen daarvan). De belangrijkste van deze veranderingen zijn ontbinding (decompositie), verplaatsing (en verstrooiing), diagenese en erosie.
Meer informatie: Shipman, P. (1981), Life history of a fossil: An introduction to taphonomy and paleoecology (Harvard University Press).

Zie ook