Woordenboek

A (32) | B (10) | C (10) | D (8) | E (8) | F (6) | G (4) | H (5) | I (2) | J (1) | K (3) | L (2) | M (13) | N (4) | O (6) | P (5) | R (1) | S (15) | T (6) | U (3) | V (6) | W (6) | X (3) | Y (1) | Z (4)

Tafonomie

Tafonomie is de studie van de natuurlijke veranderingen die een organisme ondergaat vanaf het moment dat het niet meer leeft tot het moment dat het wordt aangetroffen als fossiel in een aardlaag, of als niet gefossiliseerd karkas (of delen daarvan). De belangrijkste van deze veranderingen zijn ontbinding (decompositie), verplaatsing (en verstrooiing), diagenese en erosie. Meer informatie: Shipman, P. (1981), Life history of a fossil: An introduction to taphonomy and paleoecology (Harvard University Press).

Teilhard de Chardin

Pierre Teilhard de Chardin (1881–1955) was een Franse paleontoloog, pater jezuïet en katholiek theoloog. Teilhard de Chardin heeft als paleontoloog een aantal degelijke wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan over paleontologische en geologische onderwerpen. Daarnaast schreef hij een aantal boeken waarin hij trachtte het christelijk geloof in overeenstemming te brengen met de moderne wetenschap, en in het bijzonder met de evolutietheorie. Deze mystiek aandoende boeken waren erg populair in de jaren zestig en zeventig (van de twintigste eeuw, maar zijn niet anders dan pseudo

Theory of Mind

Theory of mind, oftewel ToM, is het menselijk vermogen om zich een beeld te vormen van het perspectief van een ander en indirect ook van zichzelf. Men maakt gebruik van ToM wanneer men beschrijft wat een ander ziet, voelt of denkt vanuit zijn perspectief. ToM is daarom een noodzakelijke vaardigheid om bijvoorbeeld empathisch te kunnen zijn (je verplaatsen in het gevoelsleven van een ander).

Toba-gebeurtenis

Engels: Toba-event Gigantische vulkaanuitbarsting met wereldwijde gevolgen die circa 70.000 – 75.000 jaar geleden heeft plaatsgevonden in Zuidoost Azië. Geologisch onderzoek van het Toba-meer (Danau Toba) op Sumatra (Indonesië) wijst aan dat dit meer (100 km lang, 30 km breed en 0,5 km diep) 70.000 – 75.000 jaar geleden is ontstaan door een enorme, explosieve vulkaanuitbarsting. Door de explosie kwam er enorm veel as in de atmosfeer terecht waardoor het klimaat vele jaren lang sterk is afgekoeld. Ook vormde er zich toen een centimeters dikke laag vulkanisch as over een groot deel van het

Transmutatie (van soorten)

Term gemunt door Lamarck in 1809 voor zijn theorie dat biologische soorten veranderen in de loop van de tijd. In de 19de eeuw werd daarmee aangeduid wat sinds Darwin evolutie wordt genoemd. Andere negentiende-eeuwse termen voor evolutie waren: de ‘ontwikkelings- hypothese’ (development hypothesis) en de ‘transformatie’ van soorten. Darwin gebruikte zelf ook de uitdrukking ‘afstamming met modificatie’ (descent with modification). Beroemde transmutationisten waren: Georges Buffon, Erasmus Darwin (de grootvader van Charles Darwin), Étienne Geoffroy Saint-Hilaire en Jean-Baptiste de Lamarck. Ook

Typologie

De definitie van een groep organismen door middel van de gelijkenis die zij hebben met een typespecimen. Een soort zou dan kunnen worden omschreven als alle individuen die minder dan x phenetypische eenheden van dit typespeciment verwijderd zijn De theorie dat er verschillende types zouden bestaan in de natuur, een vorm van idealisme, waarbij specifieke individuen meer of minder zouden afwijken van dit ideaaltype. Dit idee is in diskrediet geraakt door de evolutietheorie, omdat er in een genenpoel niet kan worden gesteld dat één variant meer belangrijk zou zijn dan een andere