Spiegelneuron

Engels: mirror neuron.
Spiegelneuronen werden ontdekt in 1996. Het zijn hersencellen die actief worden (zenuwimpulsen afvuren), niet alleen wanneer een dier een handeling verricht, maar ook wanneer het dier een handeling ziet uitvoeren (door een ander dier van dezelfde soort). Deze neuronen weerspiegelen als het ware de handeling van een ander dier, en zijn dan op dezelfde manier actief (vuren zenuwimpulsen af) als wanneer het dier de handeling zelf uitvoert. Spiegelneuronen zijn aangetoond bij verschillende primatensoorten, waaronder de mens, en bij sommige vogels.
Er wordt momenteel intensief onderzoek gedaan over voorkomen, werking en functie van spiegelneuronen. Spiegelneuronsystemen worden nu in verband gebracht met het begrijpen en interpreteren van de acties van anderen (theory of mind), met emotioneel inlevingsvermogen (empathie), met het leren van nieuwe vaardigheden door imitatie en met taalverwerving.
Meer informatie: