Sociobiologie

Sociobiologie is de tak van biologie die zich bezig houdt met onderzoek naar de evolutionaire oorsprong van sociaal gedrag bij dieren (inclusief de mens).
De term 'sociobiologie' werd voor het eerst gebruikt door de Amerikaanse bioloog Edward Osborne Wilson in zijn boek Sociobiology: The New Synthesis uit 1975. Een aantal jaren daarna was de sociobiologie tamelijk omstreden, vooral in kringen van sociologen en linkse academici, omdat de gedachte dat menselijk gedrag een genetische grondslag heeft niet strookte met de toen geldende ideeën over de menselijke geest als een product van opvoeding en cultuur.
De sociobiologie tracht gedrag te verklaren als product van natuurlijke selectie. Gedragspatronen zijn er op gericht om het voortbestaan van genen in de populatie te bevorderen. Dat impliceert dat de genen of combinaties van genen die bepalend zijn voor specifieke gedragspatronen van generatie op generatie worden overgeërfd.