Schmerling, Philippe-Charles

Philippe-Charles Schmerling (1790-1836) was een Belgische paleontoloog en prehistoricus van Nederlandse afkomst (geboren te Delft). Hij heeft als eerste menselijke fossielen juist geïnterpreteerd, namelijk als versteende resten van prehistorische mensen.
Hij woonde in Luik en verrichte veldwerk in de vallei van de Maas, ten zuiden van Luik. In 1829 en de daarop volgende jaren ontdekte hij in een grot bij Engis fossielen van prehistorische zoogdieren (neushoorn, mammoet, holenbeer) tezamen met menselijke fossielen. Deze menselijke fossielen zijn later toegeschreven aan Neandertalers.