Populatie

Een groep organismen, meestal seksueel voortplantende organismen, die een genenpoel delen en met elkaar kunnen paren.