Plesiomorfie

een oud kenmerk dat overgenomen is van de voorouders van de soort (of de taxonomische groep).

Zie ook