Parsimonie

Parsimonie of spaarzaamheid is een belangrijke principe van de wetenschappelijke methode voor kennisverwerving. Volgens dit principe is het verstandig om, indien er meerdere verklaringen voor een bepaald fenomeen bestaan, te kiezen voor de eenvoudigste verklaring. De eenvoudigste verklaring – de ‘meest parsimone’ verklaring – is die waarvoor de minste aannames nodig zijn.
Dit principe staat in de filosofie bekend als ‘Ockhams scheermes’ (Novacula Occami). De 14de eeuwse filosoof William van Ockham stelde dat men bij het opstellen van een hypothese nooit zonder noodzaak veronderstellingen mag toevoegen, want daardoor wordt de hypothese onnodig ingewikkeld.