Woordenboek

A (32) | B (10) | C (10) | D (8) | E (8) | F (6) | G (4) | H (5) | I (2) | J (1) | K (3) | L (2) | M (13) | N (4) | O (6) | P (5) | R (1) | S (15) | T (6) | U (3) | V (6) | W (6) | X (3) | Y (1) | Z (4)

Paleoanthropologie

De menselijke paleontologie, d.w.z. de studie van het ontstaan en de evolutiegeschiedenis van de mens aan de hand van fossiele (en archeologische) vondsten. Gedetailleerde informatie over paleoantropologische vondsten en interpretaties is op internet te vinden. Zie bijvoorbeeld: http://www.talkorigins.org/faqs/homs/ http://humanorigins.si.edu/

Parsimonie

Parsimonie of spaarzaamheid is een belangrijke principe van de wetenschappelijke methode voor kennisverwerving. Volgens dit principe is het verstandig om, indien er meerdere verklaringen voor een bepaald fenomeen bestaan, te kiezen voor de eenvoudigste verklaring. De eenvoudigste verklaring – de ‘meest parsimone’ verklaring – is die waarvoor de minste aannames nodig zijn. Dit principe staat in de filosofie bekend als ‘Ockhams scheermes’ (Novacula Occami). De 14de eeuwse filosoof William van Ockham stelde dat men bij het opstellen van een hypothese nooit zonder noodzaak veronderstellingen mag

Populatie

Een groep organismen, meestal seksueel voortplantende organismen, die een genenpoel delen en met elkaar kunnen paren.