Organische chemie

Synoniem: Koolstofchemie
Chemie van de organische verbindingen – dat zijn chemische verbindingen waarvan de molecule ten minste één koolstofatoom (C) bevat. Voorbeelden zijn: suikers, vetten, oliën, eiwitten, ureum.
De naam ‘organische verbinding’ stamt uit de tijd dat men dacht dat deze verbindingen alleen door levende organismen gemaakt kunnen worden. Men veronderstelde toen dat er een diepe, fundamentele en onoverbrugbare kloof bestond tussen de anorganische (‘dode’) en de ‘organische’ of levende natuur. Deze opvatting, waarop ook het vitalisme was gefundeerd, viel in duigen toen Friedrich Wöhler in 1828 de synthese van ureum uitvoerde met gebruikmaking van louter anorganische verbindingen. Later volgden nog vele andere kunstmatige syntheses van organische stoffen. Tegenwoordig is er geen sprake meer van een fundamenteel onderscheid tussen levende en dode materie, althans niet in wetenschappelijke context.