Onderbroken evenwicht

Engels: Punctuated equilibrium.
Evolutiebiologisch concept afkomstig uit de paleontologie dat berust op de zienswijze dat evolutie in sommige gevallen schoksgewijs verloopt: lange(re) perioden van stabiliteit wisselen zich dan af met korte(re) perioden van snelle evolutionaire veranderingen. Dit evolutiemodel contrasteert met het fyletisch gradualisme dat stelt dat evolutionaire veranderingen langzaam en geleidelijk verlopen. Beide modellen sluiten elkaar niet uit: evolutie kan in bepaalde gevallen schoksgewijs en in andere gevallen gradueel verlopen.
Meer informatie:

  • Punctuated equilibria: an alternative to phyletic gradualism. Niles Eldredge en Stephen Jay Gould, 1972. In Models in Paleobiology, San Francisco: Freeman, Cooper and Company, pp. 82-115. (pdf)