Naturalisme

(wetenschappelijk, methodisch of epistemologisch naturalisme)
De opvatting dat er in de wetenschap geen noodzaak of behoefte bestaat aan bovennatuurlijke verklaringen. Deze opvatting, die van fundamentele betekenis is voor de moderne wetenschap, verdanken we aan de Oude Grieken. De Ionische natuurfilosoof Thales van Milete was (voorzover bekend) de eerste die dit uitgangspunt verwoordde.
Voorbeeld: De evolutietheorie geeft een naturalistische verklaring van de biodiversiteit.
Meer informatie: http://en.wikipedia.org/wiki/Naturalism