Mosasaurus

De naam Mosasaurus verwijst naar een geslacht van uitgestorven mariene sauriërs uit het Krijt. De naam is afgeleid van de rivier de Maas (Latijn: Mosa) die te Maastricht (Nederland) langs de Pietersberg stroomt, waar de eerste vondst werd gedaan. De Maastrichtse Mosasaurus (Mosasaurus hoffmanni) is in 1764 in een mergelgrot aangetroffen en dateert uit het laatste deel van het Krijt, 71 tot 65,4 miljoen jaar geleden.
Het fossiel baarde in zijn tijd veel opzien, omdat het een volkomen onbekende diersoort betrof, hetgeen moeilijk te rijmen viel met het bijbelse scheppingsverhaal. Het werd onderzocht door (o.a.) Petrus Camper, zijn zoon Adriaan Camper, en ook door paleontoloog Georges Cuvier. Het heeft een grote rol gespeeld in de gedachtevorming over de geschiedenis en de ouderdom van de biodiversiteit.
Het originele fossiel bevindt zich te Parijs in de Galeries de Paléontologie et d'Anatomie comparée van het Muséum d’histoire naturelle (Jardin des Plantes). Het Natuurhistorisch museum van Maastricht stelt een afgietsel tentoon, en een prachtige reconstructie. Bovendien is er een recente vondst te zien van een sterk verwante mariene sauriër, de Prognathodon saturator.
Meer informatie: http://www.nhmmaastricht.nl/