Monboddo

James Burnett, Lord Monboddo (1714-1799) is een prominente vertegenwoordiger van de Schotse verlichting, en kan worden gezien als een voorloper van Charles Darwin. Hij was een jurist met grote interesse in de linguïstiek (taalwetenschap). Hij schreef een baanbrekend werk op het gebied van de vergelijkende en historische taalwetenschap: Of the Origin and Progress of Language, dat in 6 delen verscheen tussen 1773 en 1792. In dit boek benaderde hij de linguïstiek vanuit een evolutionair perspectief: hij zag de ontwikkeling van het spraakvermogen van de mens als een aanpassing aan veranderingen in de omgeving en de sociale structuur van primitieve menselijke samenlevingen.
Monboddo beschouwde apen als voorouders van mensen. Mijlpalen in de ontwikkeling van aap naar mens waren volgens Monboddo als eerste de ontwikkeling van het vermogen om werktuigen te maken, gevolgd door de ontwikkeling van meer complexe sociale structuren en het vermogen om te communiceren door middel van spraak en taal.