Micro-evolutie

Kleinschalige evolutie: evolutionaire veranderingen binnen de soort. Het ontstaan van nieuwe soorten wordt soms wel en soms niet tot micro-evolutie gerekend.
Voorbeeld: de veranderingen in de pigmentatie van de berkenspanner Biston betularia (een nachtvlinder).