Metamorfose

overgang van het larvale stadium naar het volwassen (imaginale) stadium. Meestal heeft de term betrekking op rupsen en vlinders.