Mendel, Gregor

Gregor Mendel, 1822-1884.
Grondlegger van de moderne genetica. Mendel was geschoold in wis- en natuurkunde, maar had een grote belangstelling voor plantkunde. Hij experimenteerde met erwten en andere planten in de tuin van zijn klooster. Hij verrichte kruisingen tussen erwtenvariëteiten met specifieke, goed zichtbare kenmerken zoals kleur en vorm van de zaden. Hij lette op de wiskundige verdeling van deze kenmerken bij opeenvolgende generaties. In 1866 publiceerde hij zijn ontdekkingen (‘de wetten van Mendel’) in een botanisch tijdschrift, maar deze publicatie trok weinig aandacht, waarschijnlijk omdat veel lezers geen affiniteit hadden met Mendels wiskundig benadering. Rond 1900 kreeg zijn werk alsnog bekendheid door publicaties van de Nederlandse botanicus Hugo de Vries en zijn Duitse collega’s Carl Correns en Erich von Tschermak.
Meer informatie: http://www.mendelweb.org/