Kropotkin, Peter (Pyotr)

Russische geograaf en zoöloog (1842-1921), en anarchistische maatschappijwetenschapper. Kropotkin nam deel aan geografische expedities door Siberië, Mantsjoerije en Skandinavië. Zijn belangrijkste wetenschappelijk werk is Mutual Aid. A Factor of Evolution (1902). (De Nederlandse vertaling uit 1904 droeg de titel: Wederkeerig dienstbetoon. Een factor der evolutie.) Daarin reageerde Kropotkin op het opkomende sociaal darwinisme en wees op het verschijnsel van coöperatie (samenwerking) dat zowel bij mensen als bij dieren voorkomt. Coöperatie is een sociaal en sociobiologisch verschijnsel dat bijdraagt aan de overlevingskansen van de betreffende soorten.
Meer informatie: Mutual Aid: A Factor of Evolution (1998 paperback ed.). London: Freedom Press. ISBN 0-900384-36-0.