Woordenboek

A (32) | B (10) | C (10) | D (8) | E (8) | F (6) | G (4) | H (5) | I (2) | J (1) | K (3) | L (2) | M (13) | N (4) | O (6) | P (5) | R (1) | S (15) | T (6) | U (3) | V (6) | W (6) | X (3) | Y (1) | Z (4)

Kiemcellen

Bij organismen die zich geslachtelijk voortplanten zijn kiemcellen de cellen waaruit de gameten (geslachtscellen; eicellen of zaadcellen) ontstaan.

Kropotkin, Peter (Pyotr)

Russische geograaf en zoöloog (1842-1921), en anarchistische maatschappijwetenschapper. Kropotkin nam deel aan geografische expedities door Siberië, Mantsjoerije en Skandinavië. Zijn belangrijkste wetenschappelijk werk is Mutual Aid. A Factor of Evolution (1902). (De Nederlandse vertaling uit 1904 droeg de titel: Wederkeerig dienstbetoon. Een factor der evolutie.) Daarin reageerde Kropotkin op het opkomende sociaal darwinisme en wees op het verschijnsel van coöperatie (samenwerking) dat zowel bij mensen als bij dieren voorkomt. Coöperatie is een sociaal en sociobiologisch verschijnsel dat

kunstmatige selectie

Het proces waarbij mensen dieren en planten kweken met het oog op specifieke gewilde kenmerken. Bij kunstmatige selectie kiezen kwekers systematisch voor de meest aantrekkelijke variaties binnen een planten- of dierpopulatie en kweken deze seletief voort met andere gewilde individuen. De meeste gedomesticeerde soorten werden door kunstmatige selectie verkregen; het is ook een belangrijke experimentele techniek om evolutie te bestuderen.