Homo diluvii testis

Vertaling: ‘Mens, bewijs van de zondvloed’. Beroemd fossiel, beschreven door de Zwitserse geleerde Johann Jakob Scheuchzer (1672-1733) die dacht te maken te hebben met de overblijfselen van een mens die tijdens de zondvloed was verdronken. Het fossiel gold in die tijd als een overtuigend bewijs voor de historische waarheid van het zondvloedverhaal in het bijbelboek Genesis. Het fossiel bevindt zich tegenwoordig in Teylers Museum te Haarlem (Nederland). In 1812 werd het onderzocht door de Franse paleontoloog Georges Cuvier (1769-1832) die het opnieuw heeft gedetermineerd: het betreft een grote, uitgestorven salamander die nu de naam Andrias scheuchzeri draagt.
Meer informatie: http://www.teylersmuseum.eu/