Evolutie

Biologisch proces gekenmerkt door tamelijk willekeurige feno- en genotypische variatie onder nakomelingen, gevolgd door het differentiële overleven van bepaalde varianten. Wanneer dit proces gedurende opeenvolgende generaties optreedt, spreekt men van evolutie. Evolutie kan onder bepaalde omstandigheden leiden tot het ontstaan van nieuw soorten.
Opmerking: Het biologische proces (of verschijnsel) evolutie dient niet te worden verward met:

  1. de evolutietheorie die dit verschijnsel tracht te verklaren
  2. de fylogenie, de evolutie- of ontstaansgeschiedenis van een bepaalde groep organismen.