Cladistiek

Cladistiek is een evolutiebiologische manier om organismen in te delen. Daarbij gaat men uit van (veronderstelde) evolutionaire verwantschappen. De klassieke taxonomie (die nog uit de tijd vóór Darwin stamt) gaat uit van overeenkomsten in de morfologie en de anatomie, zonder speciaal te letten op evolutionaire relaties.
http://www.youtube.com/watch?v=3DxNwzzjm_4