Antropocentrisch

De mens als middelpunt (of maatstaf) nemend van de natuur, het bestaan of het denken.

Zie ook