Als leerlingen leren dat mensen dieren zijn, zullen zij zich dan als dieren gedragen?

http://evolution.berkeley.edu
Katinka Quintelier

De evolutietheorie houdt in dat alle organismen op aarde aan elkaar verwant zijn. De menselijke afstammingslijn is slechts een kleine twijg die tot de tak der dieren behoort in de boom van het leven. Dit betekent dat, biologisch gezien, mensen dieren zijn. We delen anatomische, biochemische en gedragskenmerken met andere dieren. Wij mensen zorgen bijvoorbeeld voor onze nakomelingen, we vormen samenwerkingsverbanden, en we communiceren met elkaar, net als vele andere dieren. En natuurlijk, elke dierlijke twijg heeft ook gedragskenmerken die uniek zijn voor die afstammingslijn. In deze zin gedragen mensen zich als mensen, slakken gedragen zich als slakken, en eekhoorns gedragen zich als eekhoorns. Het is onwaarschijnlijk dat kinderen, eens zij leren dat zij verwant zijn aan alle andere dieren, zich zullen beginnen gedragen als kwallen of wasberen.