Charles Darwin at 200: Is He Past his Sell-by Date

Michael Ruse
Florida State University
Opname: Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap, Universiteit Gent |

Charles Darwin publiceerde zijn werk, Over het ontstaan van soorten, in 1859. Hierin gaf hij een mechanisme aan, natuurlijke selectie, om evolutie te verklaren. Bij de 150ste verjaardag van dit boek is het nuttig om deze theorie te bekijken, zowel haar succes toen en ook hoe de theorie er vandaar voor staat. Mijn conclusie is dat het werk in zijn tijd reeds veel verklaarde, maar nog wat verfijning vereiste. Hoewel de evolutietheorie vandaag radicaal verschilt van Darwins oorspronkelijk werk, is het tegelijk even relevant en vitaal als tevoren. De analogie die men kan maken is die van de Volkswagen. Hoewel het kevertje er vandaag de dag zeer anders uitziet dan in 1930, en niet één stuk hetzelfde is, ziet het er zo overduidelijk uit als dezelfde auto. Deze lezing is in het Engels.