Wat vertelt de evolutietheorie van Darwin, en wat niet?

Dominique Adriaens
Vakgroep Biologie, Universiteit Gent
Opname: Instituut voor Permanente Vorming, Universiteit Gent, te Zwijnaarde |

In deze lezing geeft Dominique Adriaens, bioloog, een uiteenzetting over wat evolutietheorie wel en niet is.