Waarom is Intelligent Design een pseudowetenschap?

Maarten Boudry
Vakgroep wijsbegeerte en moraalwetenschap, Universiteit Gent
Opname: Instituut voor Permanente Vorming, Universiteit Gent, te Zwijnaarde |

Aanhangers van intelligent design zijn ervan overtuigd dat zij over een volwaardig wetenschappelijk alternatief beschikken van de evolutietheorie. Wetenschappers en wetenschapsfilosofen menen dat het hier om een pseudowetenschap gaat, een religieuze doctrine vermomd als wetenschap. In deze lezing overloopt Maarten Boudry, wetenschapsfilosoof, waarom ID kan worden beschouwd als een pseudowetenschap