Uitwisseling en reciprociteit in de etnologie: Hobbes, Mauss en Darwin

Raymond Corbey
Universiteit Leiden & Universiteit Tilburg
Opname: Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Brussel |

Veel etnologen bestuderen samenlevingen, ritueel en allerlei en andere vormen van cultureel gedrag in termen van wederkerige uitwisseling - van giften, diensten, beleefdheden, goederen, huwelijkspartners, enz. Daarbij sluiten ze aan bij Marcel Mauss' beroemde essay over de gift van 1924. Maar de verworvenheden van de evolutiebiologie, die op haar beurt ook veel te melden heeft over allerlei vormen van uitwisseling, speelt nauwelijks een rol bij die etnologen. Deze laatste voelen grote weerstanden tegen de toepassing van inzichten in diergedrag op mensen. We zullen nagaan hoe dat komt en wat eraan te doen is.