Over de mechanismen die ten grondslag liggen aan de biologische evolutie

Walter Verraes
Prof. em. Universiteit Gent
Opname: Afkikker, Gent |

Prof. em. Walter Verraes geeft een overzicht van de evolutietheorie, zowel haar geschiedenis, voorlopers, als haar huidige situatie. Hij gaat tevens in op de problematiek van het creationisme.