Natural selection - the best idea anybody ever had

Johan Braeckman
Vakgroep wijsbegeerte en moraalwetenschap, Universiteit Gent
Opname: TEDx |

In deze Engelstalige lezing gaat Johan Braeckman (Universiteit Gent) in op het mechanisme van natuurlijke selectie, en licht hij ook een aantal vaak voorkomende misverstanden die een goed begrip van natuurlijke selectie in de weg staan.