Kan de evolutietheorie een rechtvaardiging voor moraal bieden?

Herman Philipse
Universiteit Utrecht
Opname: Pakhuis de Zwijger, Amsterdam, Darwin Day. Symposium De brave aap. |