Hoe kunnen we het ontstaan van kunst evolutionair verklaren?

Johan De Smedt
Vakgroep wijsbegeerte en moraalwetenschap, Universiteit Gent
Opname: Instituut voor Permanente Vorming, Zwijnaarde |

Zover wij weten, kennen alle culturen wel één of andere vorm van kunst. Dit roept de vraag op of kunst een adaptatie is, of eerder een bijproduct van adaptaties die andere functies vervullen.