Het wiskundige brein - de cognitieve basis van natuurlijke getallen

Helen De Cruz
Katholieke Universiteit Leuven
Opname: Instituut voor Permanente Vorming |

De vraag waar wiskundige objecten vandaan komen, houdt filosofen reeds duizenden jaren bezig. Wat betekent het om kennis te verwerven over dingen zoals vectoren, driehoeken of groepen, als we ze niet kunnen waarnemen? Deze lezing spitst zich toe op de vraag waar de natuurlijke getallen (0, 1, 2, ...) vandaan komen, en stelt dat mensen een aangeboren vermogen hebben om met natuurlijke getallen om te gaan. Dit vermogen is reeds bij baby's aanwezig, en ook bij andere diersoorten, zoals bijen, honden en apen.